Mayıs 2021

Tez yazmak, eğitim hayatının bazı dönemlerinde öğrencilerin bilgi birikimlerini ortaya koymalarını sağlamak, onları araştırma yapmaya sevk etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Tez yazma süreci, bazen lisans eğitiminin sonunda bazen lisansüstü eğitimin son aşamasında öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Öğrenciler için uzun bir yol olarak gözüken bu süreç, kimi zaman öğrencileri çıkmaza sürüklemektedir ve pes etme noktasına getirmektedir. Aslında çok zor bir iş olmayan tez yazma süreci, iyi bir planlama yapılamadığı için ya da doğru bir danışmanlık hizmeti bulunamadığı için öğrencilerin zorlanmasına sebep olmaktadır. Öğrenci, neyi nasıl yapacağını bilemediği için bir karmaşanın içine girmekte ve bu karmaşa ile mücadele ederken sonuca bir türlü ulaşamamaktadır.

Ön Lisans Tezleri 2 yıllık üniversitelerin bitiminde öğrencilerin akademik çalışmaların farkına varması, akademik dili öğrenmesi ve literatür taramasını yapabilmesi hedefiyle hazırlanan projelerdir. Genellikle ön lisans tezleri lisans ve yüksek lisans tezlerine oranla sayfa sayısı daha azdır. Çalışmaların geneli ise, araştırma kaynaklı olmaktadır. Öğrenciler Lise eğitiminden sonra iki senelik üniversite öğretiminden sonra tez yazma konusunda zorlanmaktadırlar. Daha önce bu konu ile ilgili olarak çok fazla fikri olmayan öğrenciler hem zamandan tasarruf etmek hem de mezuniyet aşamasında bir sürprizle karşılaşıp mezuniyetlerini riske etmemek adına tez danışmanlık merkezlerine başvurmaktadırlar. Öğrencilere bu konu ile ilgili ön lisans tez danışmanlığı çalışmalarında tecrübeli uzman kadromuz ile

Yüksek lisansa başvurdunuz ve kazandınız. Tez yazımı aşamasına geldiniz ve bir kılavuza mı ihtiyacınız var? Yüksek lisans ve doktora tez yazdırma işlemi için bize başvurmanız yeterli olacaktır. Tez konunuzun belirlenmesi, önerinin hazırlanması ile başlayaraktez yazdırma sürecine girmiş olacaksınız. Konunuzu alanında uzman kişilerle belirleyip önerinizi teslim ettikten sonra profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Tez yazdırma sürecinde çalışmanız bölüm bölüm size teslim edilerek sizin ve danışmanınızın kontrolü sağlanarak eş zamanlı ilerlemekteyiz. Her bölüm kontrolünden sonra tez yazdırma devam edeceğinden ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçmekteyiz. Tez yazdırma işleminiz sizin belirlediğiniz süre içinde sonuçlandırılmakla beraber prensip olarak en kısa sürede en iyi tezi

Tez yazımı hemen hemen her öğrencinin eğitim hayatında bir kezde olsa karşısına çıkacak bir konudur. Ortaya bir tez çıkarmak için yapılabilecek 2 farklı yol vardır. Bu yollardan ilki tez ödevi yapan yerler bulmaktır. Bir diğeri ise kişinin kendisinin yazmasıdır. Tez yazımında dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunur. Bu noktalara dikkat edilmeden hazırlanan tezler, maalesef hüsranla sonuçlanacaktır. Her ne kadar büyük bir özenle hazırlansa bile bilinmesi gereken teknik konular bulunmaktadır. Bu teknik konuların iyi bir şekilde araştırılması ve öğrenilmesi gerekir. Tez yazımı incelikleri öğrenildikten sonra yazmaya başlamak her zaman daha doğru sonuçlar verecektir. Öğrencilerin en çok kafasını karıştıran konulardan biri

Bitirme tezi, eğitim öğretim hayatında belli bir okuldan mezun olmak için hazırlamamız gereken ödevlerdir. Öncelikle üniversite hayatımızda karşımıza çıkan tez kavramı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de görülecektir. Yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi bölümlere ayrılan tezin üniversite hayatımızda yer alanı bitirme tezidir. Mezun olabilmek ve yeni bir hayata bir adım atmak için bitirme tezi hazırlanması gerekir. Bitirme tezi hazırlamak, bitirme tezi hazırlayan yerler tarafından da yapılmaktadır. Bitirme tezi hazırlamak kolay gibi görünen ama aslında öğrencileri zorlayan bir süreçtir. Normal bir ödevden veya projeden oldukça farklıdır. Dikkat edilmesi gereken noktaları, uyulması gereken kuralları bulunmaktadır. En önemlisi ise uzun uğraş ve

Üniversite döneminde pek çok proje ödevi ile karşı karşıya kalabiliriz. Vize veya final sınavlarının yerine geçen proje ödevleri aynı zamanda üniversiteyi bitirmek için de karşımıza çıkmaktadır. Üniversite proje ödevi hazırlama sınavlara çalışmaktan daha zorlu bir işlem olabilir. Bu tamamen hocanın verdiği ödeve bağlıdır. Sınavlarda ne kadar iyi bir puan alınmak istenirse proje ödevlerinde de aynı düşünce geçerlidir. Hele ki proje ödevi üniversitenin son senesinde hazırlanıyorsa oldukça büyük bir önem taşır. Mezun olmakta ve iyi bir derece yapmak için proje ödevleri iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Liseden çıkıp farklı bir hayata yelken açan pek çok öğrenci üniversite de nasıl bir proje ödevi

blank