Author: Ödev Tez Proje Merkezi

AnasayfaArticles posted by Ödev Tez Proje Merkezi (Page 2)

Tez yazımı hemen hemen her öğrencinin eğitim hayatında bir kezde olsa karşısına çıkacak bir konudur. Ortaya bir tez çıkarmak için yapılabilecek 2 farklı yol vardır. Bu yollardan ilki tez ödevi yapan yerler bulmaktır. Bir diğeri ise kişinin kendisinin yazmasıdır. Tez yazımında dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunur. Bu noktalara dikkat edilmeden hazırlanan tezler, maalesef hüsranla sonuçlanacaktır. Her ne kadar büyük bir özenle hazırlansa bile bilinmesi gereken teknik konular bulunmaktadır. Bu teknik konuların iyi bir şekilde araştırılması ve öğrenilmesi gerekir. Tez yazımı incelikleri öğrenildikten sonra yazmaya başlamak her zaman daha doğru sonuçlar verecektir. Öğrencilerin en çok kafasını karıştıran konulardan biri

Bitirme tezi, eğitim öğretim hayatında belli bir okuldan mezun olmak için hazırlamamız gereken ödevlerdir. Öncelikle üniversite hayatımızda karşımıza çıkan tez kavramı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de görülecektir. Yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi bölümlere ayrılan tezin üniversite hayatımızda yer alanı bitirme tezidir. Mezun olabilmek ve yeni bir hayata bir adım atmak için bitirme tezi hazırlanması gerekir. Bitirme tezi hazırlamak, bitirme tezi hazırlayan yerler tarafından da yapılmaktadır. Bitirme tezi hazırlamak kolay gibi görünen ama aslında öğrencileri zorlayan bir süreçtir. Normal bir ödevden veya projeden oldukça farklıdır. Dikkat edilmesi gereken noktaları, uyulması gereken kuralları bulunmaktadır. En önemlisi ise uzun uğraş ve

Üniversite döneminde pek çok proje ödevi ile karşı karşıya kalabiliriz. Vize veya final sınavlarının yerine geçen proje ödevleri aynı zamanda üniversiteyi bitirmek için de karşımıza çıkmaktadır. Üniversite proje ödevi hazırlama sınavlara çalışmaktan daha zorlu bir işlem olabilir. Bu tamamen hocanın verdiği ödeve bağlıdır. Sınavlarda ne kadar iyi bir puan alınmak istenirse proje ödevlerinde de aynı düşünce geçerlidir. Hele ki proje ödevi üniversitenin son senesinde hazırlanıyorsa oldukça büyük bir önem taşır. Mezun olmakta ve iyi bir derece yapmak için proje ödevleri iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Liseden çıkıp farklı bir hayata yelken açan pek çok öğrenci üniversite de nasıl bir proje ödevi

Eğitim hayatımızda tez yazma aşamasına geldiğimizde karşımıza pek çok tez danışmanlık merkezleri çıkar. Üniversite hayatında tez ile ilgili bilgi alamayan öğrenciler tez danışmanlığı hakkında da bilgileri yoktur. Tez danışmanlarının ne yaptığını, tez yazma aşamasında bize ne gibi katkıları olduğunu öğrenmemiz için mutlaka bir merkezle görüşme sağlamamız gerekir. Yapılan görüşmeler sonucunda danışmanların neler yaptığını ve sağladıkları faydaları iyice kavramış olurlar. Tez danışmanlık merkezlerine başvurmak isteyenlerin en çok merak ettikleri konu tez danışmanlık fiyatları olmaktadır. Fiyattan çekinen pek çok öğrenci danışmanlık talebini geri çevirmektedir. Fiyatlar hakkında bilgi almak için önyargılı olmamak ve mutlaka bir tez danışmanlık merkezi ile görüşmek gereklidir.  Tez danışmanlığı öğrencilerin

Tez, bir düşünceyi veya görüşü belirli kalıplar ve incelemeler çerçevesinde kanıtlamaya çalışmak için yazılır. Tez kavramı hayatımıza genellikle üniversite döneminde karşımıza çıkar. Derslerimizin çoğunda tez okumuş, incelemiş ve hatta o tezlerden sınava girmiş olabiliriz. Yani daha yüzeysel düşünürsek tez kavramını sıklıkla duyarız. İşin tez yazma kısmına geldiğimizde herşey bu kadar kolay olmayacaktır. Bu sefer yıllarca yaptığımız birikimleri ve öğrendiklerimizi açığa çıkarmanın zamanı gelmiştir. Tez yazmak ve hazırlamak tezi okumak kadar kolay değildir maalesef. İşte tam da bu noktada tez danışmanlığı hizmetleri karşımıza çıkmaktadır. Tezi hazırlama sürecinde bilir kişilerin yardımcı olmasını istediğimizde tez danışmanlık merkezlerine başvurmamız gerekir.  Tez danışmanlığı, öğrencinin yerine tezi

İnternet sayfalarından araştırma yaptığımızda karşımıza yüzlerce sonuç çıkar. Web siteleri, görseller, videolar, metinler ve daha pek çok sonuç. Eğer yaptığımız araştırma üst düzey ödevler ve bilimsel düşünceler hakkında ise sayfalarca yazılmış metinleri sıklıkla görürüz. İşte gördüğümüz bu metinlerin bilimsel kavramı akademik tez olarak bilinmektedir. Tez bilimsel bir görüşü veya düşünceyi belirli kalıplar doğrultusunda savunmak anlamına gelir. Kullanılan kanıtlarla ve kişinin bu kanıtlar doğrultusunda kendi çıkarımlarını içeren metinler olarakta ifade edilebilir. Genellikle üniversite adını sıklıkla duyduğumuz tezler akademik kariyerimiz devam ettiği sürece karşımıza çıkacaktır.  Tezler genellikle eğitim programlarından mezun olmak için yazılmaktadır. Bu sebeple tezin 3 çeşitini sıklıklar duyarız. Bunlardan ilki bitirme

Tez danışmanlığı, eğitim programını başarı ile  tamamlayan öğrencilerin almış oldukları daha ileri seviyedeki bir akademik eğitim programıdır. Tez danışmanı ise, akademik açıdan gerekli yönlendirmeler yaparak tez hazırlama sürecindeki tezinin doğru şekilde yapılmasını sağlamalıdır. Öğrenciyi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan tez yazmaya hazır haline getirmekle başlar. En son tezin eğitimcilere teslim edilmesiyle görevi tamamlanmış olur. Tez danışmanlığı veren yerler genel anlamıyla bu hizmeti vermektedirler. Her danışmanlık hizmeti veren merkezler aynı hizmet çerçevesinde görünse de kesinlikle her merkezin size kattıkları farklı olacaktır. Bu katkıların sizi doğru bir yere götürmesi için de doğru ve güvenilir merkezlerle çalışmak gereklidir.  Tez, büyük emek gerektiren uzun

Eğitim hayatını ileri zamanlarında tez kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bitirme tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Tez yazımı her yerde aynı olsa da eğitim seviyesine göre değişim göstermektedir. Peki bu doktora tezi nedir? İnsanlar meslek hayatlarında uzman statüsü kazanmak için doktora programına katılım sağlarlar. Mesleklerinde ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen pek çok kişi doktora yapmaktadırlar. Doktora eğitimini tamamlamak için ise doktora tezi hazırlarlar. Doktora tezi, bitirme tezi veya yüksek lisans tezinden daha büyük ve farklı bir proje olmalıdır. Alınan eğitim dolayısıyla özellikle tezin konusu farklılık göstermektedir.  Günümüzde eğitimin önemi tartışılmaz bir durumdadır. Bu önemi göz önünde bulundurduğumuzda artık sadece

Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Mesleğinizle ilgili araştırma yapmak isteyenler için tercih edilmektedir. Yapılan bu açıklama tezli yüksek lisans için geçerlidir. Yüksek lisans iki şekilde yapılabilmektedir. Birinci seçeneği tezsiz yüksek lisanstır. Herhangi bir ödev veya tez hazırlamadan sadece eğitimle mezun olunmaktadır. İkinci seçenek ise tezli yüksek lisanstır. Alınan eğitim sonucunda, öğrenilenlerden yola çıkarak yüksek lisans tezi ile mezun olunmaktadır. Tezli yüksek lisansta genellikle teoriye yönelik dersler işlenmektedir. Bunun karşılığında da bir tez hazırlanması istenmektedir. Bu tez hem mezun olmanızı sağlar hemde iş hayatınızda size yardımcı olur. Her tez çeşiti

Okul hayatımızda hepimiz en az bir defa da olsa tez kavramını duymuşuzdur. Genellikle üniversitede karşımıza çıkan tez kavramı, öğrencilerin gözünde bir ödev olarak nitelendirilir. Aslında tez bir ödevden daha da fazlasıdır. Bilimsel bir kavram veya düşünceyi ele alan tez, pek çok kişiye akademik araştırmalarında yardımcı olmaktadır. Tezin anlamı ve amacı ileriki zamanlarda biraz daha net anlaşılmaktadır. Bitirme tezi, yüksek lisans tezi gibi bazı tez çeşitleri bulunmaktadır. Her eğitimin işlevi nasıl farklıysa saydığımız her tezde birbirinden elbette farklı olacaktır. Bugün üniversite öğrencilerine baktığımızda yarısından çoğu tez yazmayı hatta tezin amacını bile bilmemektedir. Tam da bu noktada tez danışmanlık merkezleri karşımıza çıkmaktadır.

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.