GENEL

AnasayfaGENEL (Page 2)

Tez; bir üniversiteyi bitirmek ve başarılı bir şekilde okunan üniversiteden mezun olmak için öğrencilere verilen bir ödev ya da yüksek lisans yapan öğrencilerin lisansüstünü tamamlamaları için hazırladıkları araştırmaların bütünüdür. Bilimsel bir gerçekliği savunması ve belirtilen konunun geniş incelenip her ayrıntısının en ince detayına kadar araştırılması gereklidir. Tezin amacı,öğrencilerin özgün araştırmalar yapabilmeleri konusunda yeteneklerin olup olmadığını tespit etmek ve ortaya başarılı çalışmalar çıkmasını sağlamaktır. Böylesine önemli olan tez yazdırma süreci ise doğal olarak öğrencilerin epey endişe duymasına sebep olmaktadır. Uzun bir yol olarak düşüneceğimiz bu sürecin endişe ve streslerinden kurtulmak için izlenmesi gereken yolların iyi bilinmesi gerekir. Şimdi izlenmesi gereken yolları şu

Tez, bir üniversite öğrencisinin artık eğitim hayatında yolun sonuna geldiğinin en büyük göstergesidir. Yıllarca almış olduğu eğitimin ve olgunluğun bir göstergesi olacak olan tez; gerçek anlamda azimli bir çalışma ve araştırma gerektirmektedir. Belki de üniversite öğrencisinin hayatı boyunca girdiği en büyük sınavdır. Tez hazırlamak, geniş ve kapsamlı bir araştırma içine girmeyi gerektirir. Çağımızda her gün yeni bilgiler edinmek kolaylaşıyor ve teknolojinin her geçen gün biraz daha gelişmesi ile bilgiyi edinme kanalları da değişiyor. Durum bu olunca da geniş kaynaklar elde etmek mümkün olabiliyor. Fakat tez hazırlamanın meşakkatli, uzun ve yorucu bir dönem olduğunu her üniversite öğrencisi bilir. Belki de bir

Uzun ve çetrefilli okul yıllarının son aşaması olan tez hazırlama, birçok üniversite öğrencisinin problem yaşadığı bir konu haline geldi. Çok kapsamlı bir araştırma ve bilgi isteyen uzun bir çalışma olması üniversiteli gençlerin en büyük kaygılarından birisi haline geldi. Bu kaygılarından kurtulmak isteyen üniversiteli öğrenciler, alternatif yollar bulmak zorunda kaldılar. Akla gelen ilk çözümlerden biri de tez yazan yerler olarak gündeme geldi. Tez hazırlama, çok geniş bilgi ve tecrübe gerektiren bir çalışma olduğu için üniversite öğrencisinin bu konunun üstesinden tek başına gelmesi neredeyse imkansız bir hal alıyor. Bu nedenle de alternatif bir yol olan tez yazan yerler tercih edilebiliyor. Tercih edilmesi

Eğitim hayatları boyunca öğrencilerin verdikleri birçok sınav vardır, bu sınavlar eğitim hayatını ciddi derecede etkiler. Çağımız gereği neredeyse her gün yeni bilgiler, yeni araştırmalar, yeni eğitimlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu kadar büyük değişimlerin yaşandığı çağımızda herkesten bir adım önde olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeplerden ötürü akademik hayatın son aşaması olan tez hazırlamak konusu da bu kadar fazla bilginin bulunması ve kaynakların çok olması hatta bilgi kirliliğinin de olması gibi sebeplerle oldukça zorlaşmaktadır. Yıllarca, gecenizi gündüzünüze katarak her şeyin üstünde tuttuğunuz ve tutmak da zorunda olduğunuz eğitim hayatınızın sekteye uğramaması adına başarılı bir tez hazırlamayı amaç edinmek oldukça önemli ve gerekli bir

Lisans  ve yüksek lisans öğrencilerinin mezun olmaları için son aşama olan tez çalışması, ciddi araştırma ve birikim isteyen bir konu haline geldi. Tez; bir öğrencinin lisans ve yüksek lisans hayatı boyunca edindiği bilgilerin yanı sıra kendi araştırma kabiliyetinin, özgüveninin ve zekasının bir sınavıdır aslında. Böyle bir çalışma, uzun araştırma ve zaman ister. Sadece öğrencinin birikiminin yetmeyeceği aşikar bir durumdur. Durum bu olunca da tez merkezi yardıma koşar. Yıllarca emek verip hayatınızı adadığınız eğitim hayatınızın bir tez yüzünden sekteye uğraması siz öğrencilerin hiç işine gelmez. Çok yorucu ve uzun olan tez hazırlama dönemi sizi korkutabilir. Korkmak da son derece normal bir

Bitirme projesi öğrencilerin üniversiteden mezun olmadan önce, mezun olmak için verdiği son sınavdır. Son sınıfın ikinci yarısında proje hocalarından aldıkları bir ödevdir. Bu proje mezuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Amacı, okumuş olduğu üniversitenin ona ne kazandırdığını ve hayal gücünün ya da üniversitedeki kazanımlarının neler olduğunu anlamaktır. Aslında öğrencinin neler kazandığını düzenli bir çalışmayla neler hazırlayabileceğinin bir göstergesidir. Günümüzde her üniversite öğrencisinin son sınıfa geldiğinde vereceği bir sınav olan bitirme projesi üniversite hayatının sona geldiğinin göstergesidir. Bu sınavda verilen önemli bir imtiyaz vardır. Öğrenci proje konusunu kendi seçebilir. Bu durum da öğrencinin avantajlı bir şekilde projeye başlamasını sağlayacaktır. Bunun dışında diğer bir imtiyaz

Lisans ve lisansüstü eğitimlerde, sona yaklaşıldığında okulun bitmesi ve başarılı sayılabilmesi için son bir aşamadan geçilmesi gerekir. Bu aşama, eğitim aldığı yılların meyvesini vermesi anlamına gelir. Uzun yıllar devam edilen ve emek verilen eğitim aşamasının sonuna gelinmiş demektir. Tez hazırlama, yorucu ve taşlı bir yoldur. Geniş araştırmalara ve bilgilere dayanır. Bu uzun ve yorucu yol kimi zaman öğrenciler için büyük bir problem haline gelebilir. Tam bu hususta tez aşamasında olan öğrencilerin yardımına koşan tez yazım merkezi, öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak ve planlı ilerlemelerini sağlama noktasında destek vermektedirler. Birçok sebepten ötürü tez yazım süreci aksamalara uğrayabilir ya da bazen bir tıkanma söz konusu

Her çalışmanın kendine özgü detayları olduğu gibi tez hazırlamanın da kendine özgü detayları vardır. Tez; bir üniversite öğrencisinin mezun olabilmesi için vermesi gereken son sınavıdır. Bütün üniversite hayatının vermiş olduğu bilgi ve yetenekleri tez hazırlama aşamasında, eğitim veren öğretmenlerine ve en önemlisi kendisine göstermiş olur. Bu görev ve araştırmaların bütünü ise üniversite hayatından sonraki hayatını da büyük ölçüde etkiler. Böyle bir çalışma içine girmeden, öğrencinin ilk olarak dikkat etmesi gereken birçok konu vardır.  tez yazımı işleminden önce öğrencinin iyi bir konu seçmesi gerekir. Çalışmanın konusu, kesinlikle bilimsel bir çalışmaya uygun olabilecek nitelikte olmalıdır. Konu seçimi tez aşamasındaki en önemli hususlardan biridir.

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. APA bir kaynak gösterme biçimidir. Genel olarak tez yazım klavuzlarında kaynak gösterme bölümlerinde bu formatı görebiliriz. Bu sebeple APA formatı çoğu araştırmacı tarafından tercih edilmektedir.   APA’nın açılımı “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” şeklinde ifade edilmektedir.   APA formatı çok fazla bilimsel araştırmalar yapılmaktadır ve etik kurallar gereği bu çalışmaların alındığı yerlere atıf yapılması gerekmektedir. Ortaya çıkarılan birçok akademik çalışma ile yeni keşifler ve fikirler meydana gelmektedir. Akademik alanda çalışma yapmak ve bun metin içerisinde yerleştirmenin belirli kuralları vardır. Buna karşılık olarak akademik çalışmalar yapılırken ortak dil kullanılır. Dil ayrımının yapılmıyor olması literatür taramalarında kolaylık sağlıyorken

Makale yazma; herhangi bir konuda yazılabilen bilimsel ya da sosyal içerikleri olan, özgün metinlerdir. Günümüzde birçok konuda makaleye dergilerde ve internet sayfalarında ulaşabilir. Makale yazmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Öncelikle makale yazacak kişi bir konuda araştırma yapmış olmalı ve çıkarımları olmalıdır. Üniversitelerde genellikle tez yazımından sonra dergilerde yayınlamak adına tez konusu ile ilgili makaleler yazılmaktadır. Aynı zamanda akademik bir araştırma sonucunda yine çalışma konusu ile ilgili makalelerde yayınlanmak üzere yazılabilir. Makale yazımı konusunda belli kuralları bilmek gerekmektedir. Aşağıda makale yazma kuralları maddeler halinde verilmiştir. Makalenin konusunu belirleme; Öncelikle makale konusu ne olacak ve bu makalenin insanlığa katkısı ne olabilir? Bu

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.