GENEL

AnasayfaGENEL (Page 2)

Tez; bir üniversiteyi bitirmek ve başarılı bir şekilde okunan üniversiteden mezun olmak için öğrencilere verilen bir ödev ya da yüksek lisans yapan öğrencilerin lisansüstünü tamamlamaları için hazırladıkları araştırmaların bütünüdür. Bilimsel bir gerçekliği savunması ve belirtilen konunun geniş incelenip her ayrıntısının en ince detayına kadar araştırılması

Tez, bir üniversite öğrencisinin artık eğitim hayatında yolun sonuna geldiğinin en büyük göstergesidir. Yıllarca almış olduğu eğitimin ve olgunluğun bir göstergesi olacak olan tez; gerçek anlamda azimli bir çalışma ve araştırma gerektirmektedir. Belki de üniversite öğrencisinin hayatı boyunca girdiği en büyük sınavdır. Tez hazırlamak, geniş

Uzun ve çetrefilli okul yıllarının son aşaması olan tez hazırlama, birçok üniversite öğrencisinin problem yaşadığı bir konu haline geldi. Çok kapsamlı bir araştırma ve bilgi isteyen uzun bir çalışma olması üniversiteli gençlerin en büyük kaygılarından birisi haline geldi. Bu kaygılarından kurtulmak isteyen üniversiteli öğrenciler, alternatif

Eğitim hayatları boyunca öğrencilerin verdikleri birçok sınav vardır, bu sınavlar eğitim hayatını ciddi derecede etkiler. Çağımız gereği neredeyse her gün yeni bilgiler, yeni araştırmalar, yeni eğitimlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu kadar büyük değişimlerin yaşandığı çağımızda herkesten bir adım önde olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeplerden ötürü akademik

Lisans  ve yüksek lisans öğrencilerinin mezun olmaları için son aşama olan tez çalışması, ciddi araştırma ve birikim isteyen bir konu haline geldi. Tez; bir öğrencinin lisans ve yüksek lisans hayatı boyunca edindiği bilgilerin yanı sıra kendi araştırma kabiliyetinin, özgüveninin ve zekasının bir sınavıdır aslında. Böyle

Bitirme projesi öğrencilerin üniversiteden mezun olmadan önce, mezun olmak için verdiği son sınavdır. Son sınıfın ikinci yarısında proje hocalarından aldıkları bir ödevdir. Bu proje mezuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Amacı, okumuş olduğu üniversitenin ona ne kazandırdığını ve hayal gücünün ya da üniversitedeki kazanımlarının neler olduğunu anlamaktır.

Lisans ve lisansüstü eğitimlerde, sona yaklaşıldığında okulun bitmesi ve başarılı sayılabilmesi için son bir aşamadan geçilmesi gerekir. Bu aşama, eğitim aldığı yılların meyvesini vermesi anlamına gelir. Uzun yıllar devam edilen ve emek verilen eğitim aşamasının sonuna gelinmiş demektir. Tez hazırlama, yorucu ve taşlı bir yoldur.

Her çalışmanın kendine özgü detayları olduğu gibi tez hazırlamanın da kendine özgü detayları vardır. Tez; bir üniversite öğrencisinin mezun olabilmesi için vermesi gereken son sınavıdır. Bütün üniversite hayatının vermiş olduğu bilgi ve yetenekleri tez hazırlama aşamasında, eğitim veren öğretmenlerine ve en önemlisi kendisine göstermiş olur.

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. APA bir kaynak gösterme biçimidir. Genel olarak tez yazım klavuzlarında kaynak gösterme bölümlerinde bu formatı görebiliriz. Bu sebeple APA formatı çoğu araştırmacı tarafından tercih edilmektedir.   APA’nın açılımı “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” şeklinde ifade edilmektedir.   APA formatı çok fazla

Makale yazma; herhangi bir konuda yazılabilen bilimsel ya da sosyal içerikleri olan, özgün metinlerdir. Günümüzde birçok konuda makaleye dergilerde ve internet sayfalarında ulaşabilir. Makale yazmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Öncelikle makale yazacak kişi bir konuda araştırma yapmış olmalı ve çıkarımları olmalıdır. Üniversitelerde genellikle tez yazımından