GENEL

AnasayfaGENEL (Page 3)

SPSS analizi yapma, akademik çalışmalarda ve istatistik gereken çalışmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. Yani SPSS programı ile veri analizi yapılmaktadır. Özellikler materyal metod kısımlarında anketlere ve deneylere bağlı nicel verilerin olduğu çalışmalarda bu programlara başvurulur. SPSS anket analiz programında, verilerin analizi, ekonomi konusu ile ilgili

Doktora tezi hazırlama oldukça uzmanlık gerektiren bir iştir. Doktora tezleri yazılmadan önce alanında uzman kişilerin seçilmesi gerekmektedir. Tez yazımında tezin konusunun belirlenmesi önemli bir husustur. Tez konusu bütün tez kapsamını içeren bir başlıktan meydana gelemlidir. Tez yazımına başlamadan önce tez konusunun özgünlüğü konusuna dikkat edilmelidir.

Tez öneri formu yazma  çalışmaları başlamadan önce oluşturulan ve yapılması planlanan tezler hakkında fikir veren çalışmalardır. Tez öneri formları enstitüler tarafından tez çalışmalarının başlaması adına istenilen yaklaşık olarak 8-10 sayfalık metinlerdir. Her üniversitenin farklı tez öneri formu taslakları vardır. Tez öneri formları sadece yüksek lisans

Proje yazımı herhangi bir konu alanında olabilen, birbiriyle bağlantılı amaç olan, belli bir alanda yenilik yapmayı hedef alan, uygulamaya alındığında pozitif sonuçlar elde edilen, belli bir tasarımda ve zaman aralığında meydana getirilen özgün çalışmadır. Bilimsel bir alan araştırması yapılan projelerde; Gözlemleme yapılarak veriler toplanır, Elde

Tez düzenlemesi genel hatlarıyla mezun durumunda olan bir öğrencinin yazmış olduğu tezin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) üniversitelere bağlı olan enstitülerin yayımlamış oldukları tez yazım klavuzlarına göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Her üniversitenin tez yazım klavuzları farklıdır. Dolayısıyla her çalışmada farklı kurallar doğrultusunda tez

Ön lisans tezi yazma işlemi genellikle 2 yıllık yüksek okul öğrencilerinin mezun olabilmesi için gerekli olan akademik metinlerdir. Genellikle 20-50 sayfa aralığında yazılan çalışmalardır. Ön lisans tez çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine nazaran daha kolay bir çalışmadır. Ön lisans tezleri genellikle belli bir

İntihal oranı düşürme, genel olarak makale, tez ya da proje yazımlarında başka birisine ait olan fikrin veya düşüncenin alıntı yapmadan kaynak göstermeden metin içinde kullanılma durumunun giderilmesidir. Akademik metinlerde öncelikli şartlardan birsi intihal oranlarıdır. İntihal oranları Üniversite enstitülerinde genel olarak %15-20 oranında verilmektedir. Akademik metinlerde

Lisans bitirme tezi yazma 4 yıllık fakültelerden mezun olan öğrencilerin, okullarını bitirmeleri için yazmaları gerekli olan akademik bir çalışmadır. Lisans tezleri genellikle 50- 70 sayfa arasında yazılmaktadır. Lisans tezleri yazma konusunda öğrenciler çok sıkıntı çekmektedir. Bunun nedeni, 4 sene boyunca bölüm dersleri ile ilgilenen öğrencilerin

IBM Firması tarafından geliştirilen ve çok sayıda versiyonu bulunan SPSS programı adını İngilizce Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır. Her ne kadar sosyal bilimler için istatistik programı olarak adlandırılsa da eğitim, sağlık ve fen bilimlerine ilişkin verilerin

Zaman zaman veriler ankette yer alan açık uçlu sorularla elde edilir. .Analiz edilmesi için bu verilerin gruplanması gerekebilir. Örneğin 15 ile 55 yaş arası 210 kişiden elde edilen “yaş” verileri dağınık olarak aşağıda görüldüğü gibidir: 15 32 33 19 36 39 37 40 45 49 32 17 21 42 21 34 30 36 38 33 42 16 44 46 50 40 19 38 50 28 16 44 45 25 32 37 44 33 51 21 48 23 26 19 30 37 34 36 46 39 50 38 41 45 22 34 27 30 40 52 28 37 17 39 40 52 15 52 34 49 33 16 40 42 22 39 46 48 34 50 42 32 52 55 23 52 37 22 45 15 21 44 36 47 48 53 51 37 21 28 50 49 53 44 17 40 23 37 16 50 25 53 30 30 54 33 20 25 15 16 46 47 36 41 34 51 40 48 54 34 52 15 24 49 15 17 47 30 48 37 54 23 20 21 37 40 38 32 48 46 41 23 40 47 53 38 55 49 32 30 55 30 34 26 18 28 47 51 19 38 55 41 17 40 44 33 24 36 55 26 40 50 53 42 54 25 38 51 24 36 28 29 19 24 30 47 19 54 33 55 42 37 19 21 46 41 33 49 36 38 Excel programı yardımıyla en küçük ve en büyük değer kolaylıkla belirlenebilir.