GENEL

AnasayfaGENEL (Page 4)

Tez, makale gibi akademik araştırmalar nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Çalışma sadece nitel ya da nicel yapılabileceği gibi ikisi bir arada da yapılabilir. Nitel araştırma çoğunlukla sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde kullanılır. Nitel araştırma; yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve

Birçok akademik çalışmada ele alınan konunun desteklenmesi ya da ispatı amacıyla anket kullanılmaktadır. Anket basitçe; bir araştırma yapmak, sonuç çıkarmak amacıyla belli bir soruyu ya da birtakım soruyu ayrı ayrı kişilere sorarak bilgi toplama işi olarak tanımlanabilir. Araştırmacı hazır anket kullanabileceği gibi kendi anketini de hazırlayabilir.

Essay, yabancı dilde eğitim alan öğrencilerin kendisine verilen bir konu hakkında yazdığı bir ile iki sayfa arasında değişen kompozisyona verilen addır. Tüm kompozisyonlarda olduğu gibi essay da giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yabancı dilde eğitim veren bazı üniversiteler derslerde essay istediği gibi yeterlilik sınavlarında

Word içinde kitap ya da kitap bölümünün kaynak olarak gösterimi makale kaynak gösterimine benzemektedir. Kitap ve kitap bölümü kaynak gösterimi şöyledir: Kitap kaynak gösterimi: İmleç alıntılanan metnin sonuna getirilir. Başvurular sekmesinden Alıntı Ekle, Yeni Kaynak Ekle seçilir. Açılan pencereden Kitap seçilir. Word asgari olarak bulunması gerekenleri pencerede

Tezin dış ve iç kapağı hazırlandıktan sonra tez başlıklarının belirli stillerde tanımlanması tez yazımını kolaylaştıracaktır. Tez şablonu içinde yer alacak stilleri Word yardımıyla kolayca hazırlayabilirsiniz. Word programını açtığınızda Giriş sekmesinde sağ tarafta hazır stilleri görebilirsiniz. Hazır stilleri kullanmak yerine benim tavsiyem kılavuz doğrultusunda kendi stillerinizi

Yılları devirdiniz ve öğrencilik hayatınızın sonuna geldiniz. Bunun en somut kanıtı ve son aşaması bitirme tezidir. Hocasına, bölüme göre bitirme tezinin zorluğu değişse de yinede sizi meşakatli bir süre bekliyor diyebiliriz. Bu zorlu süreçte ise arzu etmeniz halinde firmamız size en iyi bitirme tezi hazırlama

Üniversiteyi bitirip arzu ettiğiniz yüksek lisansı kazanıp bitirme noktasına gelip geriye teziniz kaldıysa kara kara düşünmeyin. Eğer çok vaktiniz yok ya da her şeyin en iyisi olsun istiyorsanız bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Yüksek lisans tezi konusunda firmamız yılların tecrübesiyle sizin tüm eksikliklerinizi giderecek ve geriye

Üniversite yaşamının kaçınılmaz gerçekliği eğitim ve öğretim dönemi sonundaki bitirme tezi aşamasıdır. Elbette bu aşamayı başarılı bir şekilde geçmek ve istenilen tezin üniversite kriterlerine göre hazırlanarak teslim edilme süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Bir bakıma eğitim almış kişinin kendi fikirleri ile bir yenilik getirmesi istenilen

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimin gelişebilmesi için üniversiteler boyutunda tez hazırlama çalışmaları dönem sonunda öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Sınav niteliğini taşıyan bu çalışma öğrenim gören kişinin yıllar içerisinde verilen eğitim ile kendisini ne kadar geliştirebildiğini ve bilimsel anlamda akademik çalışmalara özgün bir şekilde ne kadar