GENEL

AnasayfaGENEL (Page 4)

Tez, makale gibi akademik araştırmalar nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Çalışma sadece nitel ya da nicel yapılabileceği gibi ikisi bir arada da yapılabilir. Nitel araştırma çoğunlukla sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde kullanılır. Nitel araştırma; yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Nitel araştırma yöntemi ise, insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir kavramdır.Nitel araştırma yöntemleri olarak

Birçok akademik çalışmada ele alınan konunun desteklenmesi ya da ispatı amacıyla anket kullanılmaktadır. Anket basitçe; bir araştırma yapmak, sonuç çıkarmak amacıyla belli bir soruyu ya da birtakım soruyu ayrı ayrı kişilere sorarak bilgi toplama işi olarak tanımlanabilir. Araştırmacı hazır anket kullanabileceği gibi kendi anketini de hazırlayabilir. Anket hazırlarken konunun yapısı dikkate alınarak soruların hazırlanması gerekmektedir. Ankette hiçbir şekilde ad, soyad, adres, telefon gibi özel bilgiler yer almaz. Araştırmada gerekli olmayan soru alanlarına yer verilmesi anketin kalabalık olmasından başka işe yaramayacaktır. Anket soruları açık ve kapalı uçlu olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir. Açık uçlu sorular anketi cevaplayan kişilerin serbestçe cevaplamalarına olanak sağlar. Kapalı

Essay, yabancı dilde eğitim alan öğrencilerin kendisine verilen bir konu hakkında yazdığı bir ile iki sayfa arasında değişen kompozisyona verilen addır. Tüm kompozisyonlarda olduğu gibi essay da giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yabancı dilde eğitim veren bazı üniversiteler derslerde essay istediği gibi yeterlilik sınavlarında da essay isteyebilmektedir. İyi bir essay yazabilmek için öncelikle kendi dilinize sonrasında essay yazacağınız yabancı dile iyi derecede hakim olmanız gerekir. Çünkü essay yazarken ancak akıcı bir dil kullanarak size verilen konuyu tanıtabilir, konuyu tartışabilir ve bu tartışmayı sonuca ulaştırabilirsiniz. Essay yazımına başlamadan önce giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin taslağını oluşturmanız uygun olacaktır. Giriş bölümüne konuyu özetleyen

Word içinde kitap ya da kitap bölümünün kaynak olarak gösterimi makale kaynak gösterimine benzemektedir. Kitap ve kitap bölümü kaynak gösterimi şöyledir: Kitap kaynak gösterimi: İmleç alıntılanan metnin sonuna getirilir. Başvurular sekmesinden Alıntı Ekle, Yeni Kaynak Ekle seçilir. Açılan pencereden Kitap seçilir. Word asgari olarak bulunması gerekenleri pencerede gösterir. Bir kitap kaynak gösterilirken önce yazar ya da yazarlar makale kaynağı ekler gibi eklenir. Kitap bölümlerden oluşmuyor yalnızca tek başlık içeriyorsa başlık kısmına kitabın adı yazılır. Kitabın yayın yılı, alıntılanma yapılan sayfa numarası eklenir. Yayınlandığı il ve yayınlayan kitabevi ya da kuruluş yazılır. Eğer editörlü bir kitapsa Düzenleyen kutucuğuna editör ya da editörlerin adı

Tez yazılırken kullanılan tüm kaynakların mutlaka tezde yer alması gerekir. Kullanılan kaynaklar metin içinde ya da dipnot olarak gösterilir. Metin içi kaynak göstermede birden çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda kabul gören kaynak gösterimidir. Microsoft Office Word Programı içinde APA ve birçok stil tanımlıdır. APA stilinde metin içi gösterim (Yazarın Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası) şeklindedir. Word içinde APA ile kaynak gösterimi yapmak için başvurular sekmesinde yer alan stil kutusundan APA seçilir. İlgili metin olduğu gibi ya da yorumlanarak alındıktan sonra kaynak eklenir. Aşağıda makale kaynak gösterimi açıklanmıştır. APA’da makale kaynak gösterilirken imleç alıntılanan

Tezin dış ve iç kapağı hazırlandıktan sonra tez başlıklarının belirli stillerde tanımlanması tez yazımını kolaylaştıracaktır. Tez şablonu içinde yer alacak stilleri Word yardımıyla kolayca hazırlayabilirsiniz. Word programını açtığınızda Giriş sekmesinde sağ tarafta hazır stilleri görebilirsiniz. Hazır stilleri kullanmak yerine benim tavsiyem kılavuz doğrultusunda kendi stillerinizi oluşturmanızdır. Öncelikle hazır stil üzerine sağ tıklayarak “stil galerisinden kaldır” seçeneği ile tüm stilleri kaldırın. Kılavuzunuzu inceleyin. Başlık stillerini bulun. Giriş sekmesindeyken   işaretine tıklayarak sayfa biçimlendirmesini aktif hale getirin. Aşağıda örnek başlık stillerinin oluşturulması anlatılmıştır. - BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR: Hemen hemen tüm proje ve tezlerde bu başlıklar bölüm başlıkları ya da diğer başlıkları (Örneğin; içindekiler, kısaltmalar,

Yılları devirdiniz ve öğrencilik hayatınızın sonuna geldiniz. Bunun en somut kanıtı ve son aşaması bitirme tezidir. Hocasına, bölüme göre bitirme tezinin zorluğu değişse de yinede sizi meşakatli bir süre bekliyor diyebiliriz. Bu zorlu süreçte ise arzu etmeniz halinde firmamız size en iyi bitirme tezi hazırlama hususunda yardımcı olacaktır.   Öğrenciliğiniz döneminde tek tek sınavları geçip okulu bitirmeye çok yaklaştınız ama karşınızda deyim yerindeyse artık en baba sınav olan bitirme tezi duruyor. Bitirme tezinin sancısını aylar öncesinden hissedenler olduğu gibi bunu umursamayıp son ana bırakan ama bir şeylerin de eksik gitmesine engel olamayanlar var. Biz firma olarak yılların verdiği tecrübe ile bu sektörde

Üniversiteyi bitirip arzu ettiğiniz yüksek lisansı kazanıp bitirme noktasına gelip geriye teziniz kaldıysa kara kara düşünmeyin. Eğer çok vaktiniz yok ya da her şeyin en iyisi olsun istiyorsanız bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Yüksek lisans tezi konusunda firmamız yılların tecrübesiyle sizin tüm eksikliklerinizi giderecek ve geriye başarılı bir tez çalışması çıkartacaktır. Yıllardır okul sıralarında dirsek çürütüyorsunuz biliyoruz. 4 yıllık üniversite hayatından sonra zorda olsa yüksek lisansa yerleştiniz ve onunda sonuna geldiniz. Geriye tezinizi hazırlayıp teslim etmek kaldı. Akademik kariyer düşünenler için özellikle bu tez çok önemlidir. Burada sunacağınız tez sizin akademisyen olup olmamanızı esas belirleyecek unsurlardandır. Üniversite bitirirken de bir tez verdiniz.

Üniversite yaşamının kaçınılmaz gerçekliği eğitim ve öğretim dönemi sonundaki bitirme tezi aşamasıdır. Elbette bu aşamayı başarılı bir şekilde geçmek ve istenilen tezin üniversite kriterlerine göre hazırlanarak teslim edilme süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Bir bakıma eğitim almış kişinin kendi fikirleri ile bir yenilik getirmesi istenilen bu çalışma aslında öğrenciyi düşünmeye zorlayan ve hiç kimse tarafından daha önce işlenmemiş bir konuyu bulmaya zorluyor.  Kimse tarafından dile getirilmeyen fikirleri ortaya koymaya çalışmak ve bunlar üzerinde araştırma yapmak gibi teşvik edici bir çalışma olan tez, yüksek eğitimi bitirebilmenin yegâne yoludur diyebiliriz. Elbette böyle bir çalışma başladığında o çalışmanın öğrencinin bağlı bulunduğu üniversitenin kurallarına

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimin gelişebilmesi için üniversiteler boyutunda tez hazırlama çalışmaları dönem sonunda öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Sınav niteliğini taşıyan bu çalışma öğrenim gören kişinin yıllar içerisinde verilen eğitim ile kendisini ne kadar geliştirebildiğini ve bilimsel anlamda akademik çalışmalara özgün bir şekilde ne kadar katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla tez hazırlamak kolay ve basit bir iş değildir diyebiliriz. Bunun için aylar öncesinden hazırlık yapmak ve çalışmada yer verilecek konuların belirlenmesi her şeyden önce tezin hangi istikamette ilerleyeceğinin belirlenmesi için gereken bir süreçtir. Elbette olmazsa olmazların başında tezin ana temasının belirlenmesi geliyor.  Üstelik bu çalışmada Analizler, Tablolar, Anketler, SPSS analiz, Literatür

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.