Blog

AnasayfaGENELDoktora Tezi Hazırlama
doktora tezi hazırlama

Doktora Tezi Hazırlama

Doktora tezi hazırlama oldukça uzmanlık gerektiren bir iştir. Doktora tezleri yazılmadan önce alanında uzman kişilerin seçilmesi gerekmektedir. Tez yazımında tezin konusunun belirlenmesi önemli bir husustur. Tez konusu bütün tez kapsamını içeren bir başlıktan meydana gelemlidir. Tez yazımına başlamadan önce tez konusunun özgünlüğü konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda tez konusu belli bir çerçeveye oturtulmalıdır. Yani belli bir plan program dahilinde zaman çizelgesi oluşturulmalıdır. Tezin konusu belirlendikten sonra tez ile ilgili Türkçe ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taramasından sonraki aşama tez taslağını n oluşturulmasıdır.

Doktor tezi hazırlama basamaklarında, Tez taslağı genel olarak Özet, Giriş, Araştırmanın önemi, Amacı, Sınırlılıklar, Varsayımlar vb gibi başlıklarla başlar. Eğer tez kapsamı nicel verilere dayanıyorsa yani anket ya da deney gibi sayısal veriler söz konusu ise girişten sonra materyal metod başlığına yer verilir. Materyal metod yazılırken tez kapsamında yürütülen çalışma boyunca yapılan tüm işlemler protokollere uygun olarak yazılır. Ancak tez kapsamında nitel veriler söz konusu ise o zaman bu kısıma yer verilmez Tez kapsamında yapılan çalışma sonuçları sonuçlar kısmına yazılır.

Doktora tezi oluşturma sürecini kısaca ifade etmek gerekirse;

-Tezin konusu belirlenir ( Daha önce kesinlikle çalışılmamış bir konu olması gerekmektedir)

-Giriş kısmı verilir (Problem durumu genelden özele doğru sıralanır)

-Materyal yöntem verilir ( Veri toplama araçları ve kullanılan materyaller verilir)

-Sonuçlar/ Bulgular verilir (Tez kapsamında gerçekleştirilen tüm grafik ve tablolara yer verilir)

-Tartışma ( Yapılan literatür taraması doğrultusunda çalışma konusu ile kıyaslama yapılır)

-Kaynakça (Tez kapsamında yer verilen bütün çalışmalar kaynakça bölümünde verilir).

Son olarak da Doktora tezi hazırlama işleminde; çalışmanın özgünlüğünden yola çıkılarak tez konusuna yakın olan ve tezat olan makale ve tezlerle yapılan literatür taramaları göz önünde bulundurularak tartışma kısmı yazılır. Tartışma kısmında tezin sonuçları diğer yapılan çalışmalar ile kıyaslanır ve bir çıkarım meydana getirilir. Son olarak, tezin kaynakça kısmı oluşturulur. Tez kapsamında yararlanılan bütün metinlerin nereden alıntı yapıldığı ve  kaynaklara kaynakça kısmına yer verilmektedir.

 

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.