Blog

AnasayfaGENELEssay Nedir? Nasıl Yazılır?
tez yazımı

Essay Nedir? Nasıl Yazılır?

Essay, yabancı dilde eğitim alan öğrencilerin kendisine verilen bir konu hakkında yazdığı bir ile iki sayfa arasında değişen kompozisyona verilen addır. Tüm kompozisyonlarda olduğu gibi essay da giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yabancı dilde eğitim veren bazı üniversiteler derslerde essay istediği gibi yeterlilik sınavlarında da essay isteyebilmektedir.

İyi bir essay yazabilmek için öncelikle kendi dilinize sonrasında essay yazacağınız yabancı dile iyi derecede hakim olmanız gerekir. Çünkü essay yazarken ancak akıcı bir dil kullanarak size verilen konuyu tanıtabilir, konuyu tartışabilir ve bu tartışmayı sonuca ulaştırabilirsiniz.

Essay yazımına başlamadan önce giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin taslağını oluşturmanız uygun olacaktır. Giriş bölümüne konuyu özetleyen bir cümlelik giriş yazılır. Essayin gelişme bölümüne giriş cümlesinin açıklaması, varsa kanıtlar, örnekler kısaca yazılarak başlanır. Essay sonuç bölümüne ise konunun tartışılması sonucu ortaya çıkan sonuç bir cümleyle yazılır.

Taslak üzerinden essay yazılmaya başlanır. Essayin giriş bölümü bir paragraftan oluşur ve kompozisyonu yazılacak konuya giriş yapılır. Dolayısıyla giriş bölümüne konuyu net olarak ortaya koyan bir giriş cümlesiyle başlamak uygun olacaktır. Essayin giriş cümlesi, bu cümleye bağlı olarak birkaç cümleyle arttırılarak bir paragraf halinde yazılmalıdır. Girişte abartıdan kaçınılmalı, konu kısa, net ve öz cümlelerle yazılmalıdır.

Essayin gelişme bölümü konunun yapısına uygun olarak belirli bir standart belirlenmemişse bir ila üç paragraf arasında yazılır. Essayin gelişme bölümünde giriş bölümünde kısaca yazılan giriş cümlesi varsa kanıtlarla, örneklerle geliştirilerek konu ortaya konulur. Kanıtlar ya da örnekler tartışılırken abartıdan kaçınılmalı, anlatılmak istenen net bir dille ortaya konmalıdır. Konu uzatılmamalı gereğinden fazla yayılmamalıdır.

Essayin sonuç bölümü taslakta ortaya konan sonuç abartıya kaçmamak şartıyla genişletilerek bir paragraf halinde oluşturulur. Sonuç cümleleri en etkili cümlelerdir ve iyi düşünerek yazılmalıdır.

Çok sayıda essay türü bulunmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir (Kaynak: https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/once-you-arrive/essay-yazma/)

– Opinion essayler; üniversite öğrencilerine en çok yazdırılan essay türüdür ve verilen bir konu ile ilgili düşüncelerinizi akademik bir dil ve anlatımla aktarmanız istenir.

– Diğer bir essay türü de Cause and Effect essayleridir. Verilen anahtar kelimelere göre konunun sebep-sonuç ilişkisini parçaları birleştirerek, dikkatli bir dil ve kronolojik sistemde  yazmanız beklenir.

– Argumantative essay; daha çok hazırlık aşamalarındaki öğrencilere sanki karşısında biri varmış gibi objektif olarak yazdırılan, güçlü bir araştırma ve ikna edici dokümanlara bağlı essaylerdir. Genel olarak bir tartışma yazısıdır.

– Reason essayler; hazırlık bitirme ve IELTS-TOEFL sınavlarına hazırlanan öğrencilere bir konunun sebeplerini belirleyerek yazdırılan essaylerdir.

– Persuasive essayler; lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilere, ele alınan konuyu bilimsel verilere, kanıtlara örneklere dayandırılarak yazdırılan okuyucuyu ikna etmenin esas alındığı essay türüdür.

– Compare and Contrast essayler; bir konunun karşılaştırma ve zıtlıklarının anlatıldığı giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının belirgin bir şekilde işlendiği akademik yönü ağır olan ve öğrencilerin de yazarken kendi amaçlarını belli ettikleri essay türüdür.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.