Blog

AnasayfaGENELMakale Yazma

Makale Yazma

Makale yazma; herhangi bir konuda yazılabilen bilimsel ya da sosyal içerikleri olan, özgün metinlerdir. Günümüzde birçok konuda makaleye dergilerde ve internet sayfalarında ulaşabilir. Makale yazmak uzmanlık gerektiren bir iştir. Öncelikle makale yazacak kişi bir konuda araştırma yapmış olmalı ve çıkarımları olmalıdır. Üniversitelerde genellikle tez yazımından sonra dergilerde yayınlamak adına tez konusu ile ilgili makaleler yazılmaktadır. Aynı zamanda akademik bir araştırma sonucunda yine çalışma konusu ile ilgili makalelerde yayınlanmak üzere yazılabilir. Makale yazımı konusunda belli kuralları bilmek gerekmektedir. Aşağıda makale yazma kuralları maddeler halinde verilmiştir.

  • Makalenin konusunu belirleme; Öncelikle makale konusu ne olacak ve bu makalenin insanlığa katkısı ne olabilir? Bu durumlar tespit edilmelidir.
  • Makale konusu ile ilgili araştırma yapma; Makale yazımı yapılmadan önce seçilen konu ile ilgili detaylı bir alan araştırması yapılması gerekmektedir.
  • Kaynaklar derleme; Özellikle akademik anlamda kabul görülmüş dergiler ve makaleler derlenir.
  • Taslak oluşturma; Makale nitel ya da nicel sonuçları olan bir metin olabilir. Buna göre makalenin giriş, gelişme ve sonuç kısımları tasarlanır.
  • Özet yazma; Makalenin genel hatları amacı ve sonuçları ile ilgili genel bilgi veren genellikle makalenin başında 200 kelimeyi geçmeyen paragraflardır.
  • Giriş yazma; Konunun içeriği ile ilgili yapılan kaynak taramasına paralel olarak konu ile bağlantılı olan bir metin yazılır.
  • Materyal yöntem bölümü yazma; Makale kapsamında nicel veriler var ise kullanılan materyaller ve yöntem kısmı bu alanda kısaca protokole uygun olarak verilir. Eğer çalışma kapsamı nitel verilerden oluşuyorsa makalenin bu kısmı gelişme bölümü olarak makaleye yansıtılır.
  • Sonuç yazma; Bu kısımda makalenin genel sonuçları değerlendirilir. Konuyu genel toparlayıcı cümleler kurulur. Ve sonuca gidilir.
  • Tartışma yazma; Bu kısımda makale  yazma konusu kapsamında daha önce benzer konularda çalışma yapmış olan araştırmacılar ve konuları örnek verilerek yazılan makale konusu karşılaştırılarak aradaki farklar ya da benzerlikler belli edilerek makalenin literatüre uyum durumu hakkında genel bir fikir verilir.
  • Kaynakça oluşturma; Bu kısımda makalenin genel alan araştırması göz önüne alınarak kullanılan tüm kaynaklar burada verilir.

Makale yazma konusunda önemli olan bir diğer konu ise, makale yazım kurallarına ve yazım şekline dikkat edilmesi gerekmektedir. Genellikle makale yazımlarında APA ya da MLA sistemleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda sayfa yapısına, kenar boşluklarına ve makalenin özgünlük durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.