Blog

AnasayfaGENELÖn Lisans Tez Yazma
ön lisans tezi yazma

Ön Lisans Tez Yazma

Ön lisans tezi yazma işlemi genellikle 2 yıllık yüksek okul öğrencilerinin mezun olabilmesi için gerekli olan akademik metinlerdir. Genellikle 20-50 sayfa aralığında yazılan çalışmalardır. Ön lisans tez çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine nazaran daha kolay bir çalışmadır. Ön lisans tezleri genellikle belli bir formatta taslak oluşturularak yazılmaktadır. Ön lisans tez çalışmaları oluşturulurken, tez konusu öğrencinin istediği ya da bir uzmandan aldığı yardım doğrultusunda belirlenir. Tez konusuna paralel olarak akademik bir literatür taraması yapılır. Ön lisans tezleri yüksek okul bölümlerinde alan farklılıklarına bağlı olarak nitel ya da nicel olarak yazılabilir. Nitel veriler genellikle sözel bölümlerde alan araştırmalarına bağlı olarak yapılmaktadır. Nicel veriler ise, sayısal alanlarda daha çok olmak üzere analiz ve deneye bağlı olarak gerçekleştirilen ve tez sonucu istatistiksel kanıtlara bağlı olan çalışmalardır. Öğrenciler mezun olma aşamalarında ön lisans tezlerinden sorumludurlar. Ön lisans tezi yazma işleminde en önemli süreç literatür taraması yapmaktadır. Bu işlemden sonra tezin diğer basamaklarına geçilebilir. İyi bir literatür taraması tezin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Ön lisans tezi yazma süreci diğer tezlere göre zaman olarak daha kısadır. Bunu nedeni, eğitim süreci zaten iki yıl olduğundan dolayı yapılan çalışma da eğitim süreci ile doğru orantılı kabul edilmektedir.

Ön lisans tezi yazma işleminde literatür taraması tamamlandıktan sonra tez yazımı gerçekleştirilir. Tez yazımında tezin özgünlüğü ve intihal durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tez oluşturulurken mutkala tez yazım klavuzuna dikkate dilmesi gerekmektedir. Tez formatı gereği tez içerisinde giriş, gelişme, sonuç ve tartışma kısımları yer almalıdır. Önlisans tezleri her ne kadar lisans ve yüksek lisans tezlerine göre daha kolay olarak ifade edilse de literatür taramalarının tamamen akademik olarak yapılması gerekmektedir. Bunun için bir uzmandan destek alınması tez sürecinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.