Blog

AnasayfaGENELProje Yazımı Tez Yazdırma
proje yazımı

Proje Yazımı Tez Yazdırma

Proje yazımı herhangi bir konu alanında olabilen, birbiriyle bağlantılı amaç olan, belli bir alanda yenilik yapmayı hedef alan, uygulamaya alındığında pozitif sonuçlar elde edilen, belli bir tasarımda ve zaman aralığında meydana getirilen özgün çalışmadır. Bilimsel bir alan araştırması yapılan projelerde;

 • Gözlemleme yapılarak veriler toplanır,
 • Elde edilen veriler düzenlenir. Veriler arasındaki bağlantılar tespit edilerek neden sonuç ilişkileri kurulur.
 • Projenin sonuçları ile ilgili olarak hipotezler kurulur.
 • Tüm projelerin hedefi belli bir çıkarımda bulunmak ve elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Proje yazımı konusunda, belli bir zaman çizelgesi içerisinde başlatılır ve bitirilir. Proje sürecinde;

 • Proje konusunun ve fikrinin oluşturulması,
 • Fikrin kağıda dökülmesi,
 • Projenin yürütülmesi ve genişletilmesi,
 • Proje sonuçlarının analiz edilmesi
 • Projenin değerlendirilmesi aşamalarından oluşur.

Proje yazımı yapılırken, orijinal olmasına çok dikkat edilmelidir. Fikirler ve çalışma yöntemleri özgün olmalıdır.  Projenin her basamağına bilimsel çalışmanın özgünlüğü yansıtılmalıdır. Proje yazılırken son derece yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Projelerin sürdürülebilir olması da önemli bir faktördür. Projelerde istenen durum, istenilen pozitifliğin yakalanması ve toplumsal yarar sağlamasıdır. Bir proje raporu aşağıdaki kısımlardan oluşur;

 • Projenin amacı
 • Giriş
 • Materyal metod
 • Sonuç ve Tartışma
 • Kaynakça
 • Teşekkür

Proje yazımı yapıldıktan sonra yarışmaya katılacak projeler ise önceden belirlenir. Özetleri projeden önce yarışma kurumlarına gönderilir. Proje özetleri en fazla 120 kelimeden oluşur. Proje özeti kabul edilmesi halinde proje raporunun hepsi yazılır ve yarışmaya girilir. Akademik alanda proje yazma konusunda bir uzmandan yardım alınabilir.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.