Blog

AnasayfaGENELSPSS Analizi Yapma

SPSS Analizi Yapma

SPSS analizi yapma, akademik çalışmalarda ve istatistik gereken çalışmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. Yani SPSS programı ile veri analizi yapılmaktadır. Özellikler materyal metod kısımlarında anketlere ve deneylere bağlı nicel verilerin olduğu çalışmalarda bu programlara başvurulur. SPSS anket analiz programında, verilerin analizi, ekonomi konusu ile ilgili analizler ve istatistiksel analiz değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler kapsamında grafik ve tablolar oluşturulmaktadır. Bilgisayar yardımı ile uygulama yapılan analiz çeşidi olan SPPS dışında STATİCA gibi başka programlarda mevcuttur. Bu programlar genellikler Lisans tezleri, Yüksek Lisans tezleri, Doktora tezleri ve makalelerin verilerini analiz etmek için kullanılırlar. Analizler bu programlara hakim olan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. SPSS analizi yapma konusu Türkiye’de ve dünya da kanıt gerektiren bilimsel araştırmaların açıklanması için gerekli olan bir programdır. İstatistik programları genel olarak bilimsel verilerin ispatlanması için oluşturulmuştur. Aynı zamanda matematik alanında da istatistik programları sıklıkla kullanılmaktadır. SPSS analizi yapma ya da benzer istatistik programlarını kullanmak için alanında uzman olmak gerekmektedir. Aksi taktirde hesaplamalar yanlış çıkar ve literatüre bazı sonuçlar yanlış yansıtılır. Bu sebeple bilimsel araştırmaların sonuçları analiz edilirken veya anket sonuçları analiz edilirken mutlaka SPSS analizi yapma konusunda uzman olan bir kişiden yardım alınmalıdır.

 

SPSS analizi yapma konusunda, Türkiye’de yapılan anket verilerine göre en fazla tercih edilen istatistik programı %66 (SPSS) olarak belirlenmiştir. %23(EVİEWS) programı genellikle ekonomi ile ilgili verilerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır. %10’luk kısımda R-PROJECT ve NCSS paket programları kullanılmaktadır. İstatistikler yapılmadan evvel, veri tipinin kategorik veya devamlı olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Sürekli olan verilerde paremetrik testler tercih edilirken, kategorize edilmiş verilerde parametrik olmayan istatistik testleri aracılığı ile analiz yapılmaktadır. SPSS analizi yapma konusunda öncelikler elde var olan verilerden emin olunması gerekmektedir. Sonraki aşamada veri sonuçları tekrar tekrar kontrol edilmelidir. Bütün controller yapılıp very sonuçlarından emin olunduğu zaman istatistik sonuçları çalışmaya tablo ya da grafik halinde sunulmalıdır.

SPSS analizi yapma konusunda, veri yapısı ile ilgili bilgi edinebilmek için, SPSS ile yapılan analizlerde, istatistiksel tekniğe karar vermek çalışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde elde edilmesi noktasında önem taşımaktadır. Yapılmış olan analizlerin yorumlanmasında kategorik değişkenler sayı ve yüzdeler verilmektedir. Uygun analiz türünün tespit edilmesinde ilk kriter verilerin çeşididir. Analiz teknikleri verilerin niteliklerine göre iki kısımda incelenir. Bu kısımda bulunan temel analiz yöntemleri aşağıda verilmiştir.

  • Parametrik verilerin analiz edilmesinde kullanılan teknikler; Varyans Analizi, T-Testi, Pearson Korelasyonu.

  • Parametrik olmayan verilerin analiz edilmesinde kullanılan yöntemler; Ki-Kare Testleri, Spearman Korelasyonu.

SPSS analizi yapma konusunda, analiz türünün belirlenmesi için verilerin yapılarının tespit edilmesi gerekmektedir. Buradan yola çıkarak hazırlanan tez çalışması ve makalelerde nicel veriler söz konusu ise mutlaka SPSS kullanılarak veriler arası karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılmalıdır. SPSS kullanılarak yapılan bir akademik çalışma çok değerlidir ve ispatlanabilir özellik taşımaktadır.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.