apa formatı Tag

AnasayfaPosts tagged "apa formatı"

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. APA bir kaynak gösterme biçimidir. Genel olarak tez yazım klavuzlarında kaynak gösterme bölümlerinde bu formatı görebiliriz. Bu sebeple APA formatı çoğu araştırmacı tarafından tercih edilmektedir.   APA’nın açılımı “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” şeklinde ifade edilmektedir. APA formatı çok fazla bilimsel araştırmalar yapılmaktadır ve etik kurallar gereği bu çalışmaların alındığı yerlere atıf yapılması gerekmektedir. Ortaya çıkarılan birçok akademik çalışma ile yeni keşifler ve fikirler meydana gelmektedir. Akademik alanda çalışma yapmak ve bun metin içerisinde yerleştirmenin belirli kuralları vardır. Buna karşılık olarak akademik çalışmalar yapılırken ortak dil kullanılır. Dil ayrımının yapılmıyor olması literatür taramalarında kolaylık sağlıyorken