Blog

AnasayfaGENELTez Öneri Formu Yazma

Tez Öneri Formu Yazma

Tez öneri formu yazma  çalışmaları başlamadan önce oluşturulan ve yapılması planlanan tezler hakkında fikir veren çalışmalardır. Tez öneri formları enstitüler tarafından tez çalışmalarının başlaması adına istenilen yaklaşık olarak 8-10 sayfalık metinlerdir. Her üniversitenin farklı tez öneri formu taslakları vardır. Tez öneri formları sadece yüksek lisans ve doktora tezleri için enstitü tarafından istenilen formlardır. Ancak genel olarak tez öneri formu taslakları kaç kısımdan oluşur? Tez öneri formları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Tez öneri formlarının amaçları nelerdir? gibi sorulara makale içinde cevap aranacaktır.

Tez öneri formu yazma (Standart) kısımları aşağıda madde madde sıralanmıştır;

  • Tezin Konusu
  • Tez çalışmasının amacı
  • Tezin kapsamının içeriği
  • Tezin önemi ve özgün değeri
  • Tezin araştırma yöntemi
  • Tez konusu ile ilgili literatür taraması
  • Tez çalışma takvimi
  • Tez konusu ile ilgili kaynakça

Tez öneri formu yazma işlemi yapılırken çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yoktur. Sadece tez kapsamında hangi bölümlerin olduğu, tezin amacı, tezin özgün değeri ve literatüre kazandıracakları ile ilgili bilgiler verilmelidir. Tez öneri formları oluşturulurken okulun tez öneri ve proje hazırlama klavuzlarına ve intihal oranlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tez öneri formu yazma işlemi yapılırken formun oluşturulmasının ve enstitüler tarafından istenmesinin nedeni, belirli bir konuda karara varılmış tez konusunun amacı ve kapsamı hakkında fikir sahibi olmak, varsa eğer hangi proje kapsamlarında çalışmanın yürütüleceği konusunda bilgi sahibi olmak ve tezin ortalama çalışma süresi konusunda enstitüyü bilgilendirme amaçlı yazılır.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.