TEZ / PROJE DANIŞMANLIĞI

AnasayfaTEZ / PROJE DANIŞMANLIĞI
Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.

Öğrencilerin lisans eğitimlerinden sonra yüksek lisans ve doktora yapmaları, kariyerleri için büyük önem taşıyan ve bir basamağın geride bırakılıp yeni bir kariyer hedef için adım atmalarını sağlayan eğitim zaman aralığı olarak ifade edilmektedir. Bu zaman diliminde tez yazımını yoğun bir süreç olması sebebiyle iyi ve güçlü bir araştırmanın yanında tecrübe, bir alanda belli bir senede yapılmış bir bilgi birikimi ve analiz yetisini de meydana gelmektedir. Proje konusu bulmak ya da tez konusu bulma konusunda veya yazma konusunda problem yaşıyorsanız eğer odevtezprojemerkezi ekibimizin uzman kadrosundan yardım alabilirsiniz.

 

Tezin ya da projenin hazırlanması, konuyu belirleme sunum ve daha farklı incelikleri kapsamında bulunduran bu zaman aralığında odevtezprojemerkezi olarak uzman kadromuzla yanınızda yer almaya ve tez konusunda bilgi birikimine sahip olan hocalarımızlar tez danışmanlığı yaparak siz öğrencilerimizin tezlerinde ve projelerinde başarı sağlamalarına yardımcı olmaktayız. Konunun tercih edilmesi ve araştırma zaman aralığında sizinle iletişimde olan deneyimli koordinatörlerimiz uzman ekibimizle iletişiminizi sağlamaktadır. Amacımız, tez ve proje danışmanlığı konusunda, en iyi hizmeti vermek ve hazır edebilmek, tez ya da projeyi istenilen zaman aralığında öğrencilerimize bitmiş olarak teslim etmektir.

 

Tez proje danışmanlığı ile ilgili profesyonel aşamalar

Çeşitli teknikler deneme yanılma yolu ile zamanında denenmiştir. Bu yöntemlerin içerisinde en pratik olanı tercih edilmiştir ve buna bağlı olarak çözüme ulaşmak için daha profesyonel adımların atıldığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında tecrübe sahibi uzman kadro ile beraber hem tez, proje danışmanlığı hem de sunum yapılmaktadır. Öğrencilerin konu alanlarına uygun olan uzmanlar seçilerek öğrencinin mağduriyeti engellenmektedir.  

Tez ve proje danışmanlığı yapan uzmanlar ölçme ve değerlendirme araçları profesyonel bir biçimde kullanmaktadır ve tez için en uygun olanı tercih edilmektedir. Tez danışmanlık hizmetiyle beraber öğrenciler zamandan tasarruf etmektedir. Alanında uzman ekibimiz konunuz ile ilgili olarak literatür taramanızı yapmaktadır.

 

Tez danışmanlık hizmetleri zaman aralığında yapılmış olan araştırmaları tez sahibine mail yolu ile gönderilir ve süreç danışmanlık yapan uzman ile beraber yürütülür. Proje yazımı başlamadan önce konunuza uygun olan tez danışmanı ile projenin her adımında iletişim içinde olacaksınız. Böylelikle hem kapsam konusunda detaylı bilgiye sahip olursunuz hem de istenilen düzenlemeleri yaparsınız.

Tez konusuna karar verme konusuyla ilgili olarak da aynı aşamalardan geçilmektedir ve tez sahibinin de önerileri alınarak daha kapsamlı bir konu tercih edilir. Tez danışmanlık hizmetlerinin tüm süreçlerinde tez sahibi bilgilendirmek zorundadır.

Tez danışmanlık hizmetlerinde genellikle ön yargılı yaklaşım gözlemlenmektedir. Bunun nedeni tezin öğrenci tarafından yazılmaması ve etik kurallar olabilmektedir. Ancak  öğrencilerin çevresel sorunlar ve zaman sıkıntısından dolayı okullarını ve mezuniyetlerini riske etmeleri mümkün gözükmemektedir.

Bu kuralları genel itibari ile Bölüm Başkanlıkları kendilerine göre düzenlemeler yaparak belirledikleri gözlemlenmiştir. Fakat, genel yapı özellikleriyle ile istenen içerikler birbirine yakın gözükmektedir. Buna göre bir Bitirme Tezinde veya proje yazımında yazılı olarak sunulması gereken yapı kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 • Tez yazımında, A4 sayfa boyutunda sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm ve kenarda 2,5 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi karakteriyle 12 punto olarak yazıma özen gösterilmelidir. Aynı zamanda tez veya proje yazım kurallarına da dikkat edilmesinde fayda vardır.
 • İç Kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler gibi bitirme ödevi son sayfalar hariç tüm sayfaların altında orta kısma sayfa numaraları mutlaka eklenmelidir. Akabinde sayfa numaralarına bağlı olarak içindekiler kısmı numaralandırılmalıdır.
 • Genel bir tez şu bölümlerden oluşmaktadır;

Giriş,

Materyal ve Yöntem,

Sonuçlar,

Kaynaklar

Ekler olmak üzere beş kısımdan meydana gelmektedir.

Tez ya da proje bitiminde Özgeçmiş ayrı bir sayfada yer almaktadır.

 • Metin içinde kaynaklar, cümlenin bitiminde *(Okyar, 2006). veya cümlenin başında, “Okyar (2007)*” biçiminde kaynak gösterimi yapılmalıdır.
 • Tezin sonunda kaynaklar, “Okyar, M., 2007. Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt, Sayfa No.” Biçiminde gösterilmelidir.
 • Bitirme Tezleri genel itibari ile 3 cilt olarak basılmakta, 2 nüsha Üniversiteye, 1 basım da size kalmaktadır. Ancak istek halinde daha fazla basım da yapılabilmektedir.

Bu konular ile ilgili olarak ve tezin birçok aşamasında odevtezprojemerkezi ekibinde yer alan uzman yazarlarımız tezin her aşamasında siz öğrencilerimizi bilgilendirmektedir. 

Tez veya proje hangi bölümlerden meydana gelir?

 

Tez ya da projenin Giriş, İçerik ve Sonuç bölümleride mevcuttur. Bu bölümlerde tez konusu ile ilgili literatür taraması yani bilgi, tezin sınanma şekli, elde edilen veriler ve diğer çalışmalar ve sizin çalışmanızın karşılaştırılması yer almaktadır.

Tez yazımının giriş bölümünde aşağıdaki kısımlar bulunur;

 • İç kapak,
 • Tez onay sayfası, (tezinizi onaylayacak hoca ve jürinin isimlerinin bulunduğu sayfa)
 • Öz (abstract) sayfası / Türkçe ve İngilizce, (tezinizin kısa bir özeti)
 • Önsöz,
 • İçindekiler,
 • Tablo, şekil, resim, fotoğraf, grafik, sembol ve benzeri unsurların listeleri,
 • Kısaltmalar Listesi

 

 

İçerik bölümünde ise Teziniz ile ilgili yapmış olduğunuz literatür taramaları, değerlendirmeler, alıntılar, görüşmeler ve diğer bilgiler yer almaktadır.

Son bölümde ise Bibliyografi, Kaynakça ve Eklerin bulunmaktadır. Aynı zamanda istenen başka resmi veya gayri resmi bilgi, fotoğraf, analiz sonucu gibi bilgilerde varsa yine Ekler bölümüne eklenmesinde sakınca yoktur.

 

Bitirme Tezi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazarken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda madde madde verilmiştir;

 

 

 • Tez yazım kuralları eksiksiz uygulanmalıdır.

 

İlk olarak bir Word Dosyası edinilmelidir, tez yazım kılavuzunda yer alan Yazı Stili, Yazı Boyutu gibi tercihlerde ayarlandıktan sonra yazıma başlanılmalıdır. Aksi takdirde yazım bitiminde ekstra zaman kaybı olur. 

 

 • İçindekiler Sayfası sayfa numaralarına göre oluşturulmalıdır.

 

İçindekiler Sayfası birçok öğrenci için sıkıntılıdır. Bu nedenle de Başlık – Alt Başlık gibi Word aracılığı ile size sunulan alternatif çözümleri kullanmakta yarar vardır. Aksi şekilde son zamanlarda eklenen sayfa için içindekiler kısmını baştan sona değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. 

 

 • Son Güne bırakılmış tez başarısız olur. Uzman kadromuzdan yardım alın (odevtezprojemerkezi)

 

Temelde ilk önce tez yazmak çok kolay gibi görünse de 50 Sayfa – 100 Sayfa konu ile ilgili literatür taramak, içerik yazmak ve bunu bunu belli koşullara göre yapmak, akademik bir dil kullanabilmek, kaynakça meydana getirmek, resim eklemek, analiz yapmak ve son olarak tablo ve grafik oluşturmak o kadar kolay bir iş değildir.

Bu nedenle bu süreci tezin sayfa sayısına ve türüne göre belli bir zaman dilimine yaymak faydalı olabilmektedir.

 

 

 • Kaynakça ekleme

 

Kaynak taramanızı ister internetten ister kitap ya da dergiden yapın mutlaka kaynakça kısmında doğru kaynak gösteriminin yapılması gerekmektedir. Örneğin; kapsam kitaptan alındıysa kaynakça kısmında kitap adı italik yazılmalıdır. Kaynakça kısmında metnin hangi sayfalardan alındığı da son derece önem arz etmektedir. 

 

 • Otomatik kaydetme ve not alma

 

Tez ya da proje yazmanın belki de en önemli tarafı budur. Çünkü otomatik kayda alınmamış bir metin küçük bir konsantrasyon bozukluğunda silinebilir. Aynı zamanda not alma olayı da tezin yazımı ve incelenmesinde büyük önem taşımaktadır. 

 

 • Tartışma kısmının eklenmesi

 

Tartışma kısmı tezini içeriğinin diğer kaynaklarla beraber karşılaştırılması aşamasına dayanmaktadır. Burada önemli olan literatür taramasıdır. Çünkü tez konusu ile ilgili ne kadar makale okunursa o kadar karşılaştırma yapılacak eleman bulunur. Bundan dolayı tezi tamamen irdelemek ve akılda kalıcı hale getirmek için literatür taramasını güzel yapmak gerekir. Bu konu öğrenciler problem yaşamaktadırlar. Ancak literatür taramasına yatkın ve bunu alanıyla ilgili profesyonel olarak yapan odevtezprojemerkezi ekibimiz sizlere bu konuda yardımcı olabilmektedir.

 

 • Tezinizin Kariyerinize Etkisi

 

Tez yazmak ve bir tezde isminizin geçmesi kariyeriniz açısından oldukça önemlidir. İyi yazılan bir tez bir sonraki akademik adımda sizin yardımcınız ve yansıtmanız olacaktır. Bundan dolayı tez konusunda problem yaşamamak adına üniversitelerde öğretim üyeliği yapan alanında uzman olan hocalarımızdan odevtezprojemerkezi ne başvurarak yardım alabilirsiniz. Tezin kariyerde ne gibi bir artısı vardır diye merak eden öğrencilerimiz için bazı örnekler vermek gerekirse;

Deneylere dayalı araştırma ve geliştirme üzerine olan bir tez yazan bir birey mezun olduktan sonra tamamen deneye dayalı araştırma ve geliştirme üzerine olan bir laboratuvarda çalışabilir.

Özellikle mühendislik alanında bazı firmaların bu şekilde tezini inceleme aşamasında kendilerine başvuran okul bitince diret işe aldıkları da bir gerçektir.

 

 • Tez proje sunumu

 

Hazırlanan tezler tezleri genellikle alanında bulunan 3 veya 4 hoca tarafından oluşturulan bir jüriye sunulmaktadır

Hazırlanan Tez Dosyası incelemeden geçirildikten sonra, istenen koşullara uyulup uyulmadığı konusunda kapsam değerlendirilmesi yapılır. Daha sonra tez bir sunum haline getirilir ve anlatılır;

İçerisinde tez danışmanın da yer aldığı bu jüri bazen 5 dakika bazen 30 dakika süre tez hakkında sorular sorar, hazırlanan içeriği gerçekten sizin ne kadar yetkin olduğunuzla ilgili fikir elde etmeye çalışırlar.

Bu nedenle de tek kişi veya grup ile hazırlanan Tez Yazımlarında dışarıdan destek alıyor olsanız dahi sürecin her aşamasında bulunmak sizin jüri karşısında daha az sorun yaşamanızı sağlar. Bu aşamada; biz odevtezprojemerkezi olarak tez sunumlarınızın hazırlanmasında ve tez savunmasında gelebilecek soru ve cevap listesi hazırlama noktasında profesyonel olarak siz öğrencilerimize destek vermekteyiz.

TezÖrnekleri

Öğrencilerimiz için aşağıda birkaç Üniversite tarafından hazırlanmış olan ve Öğrencilerin bilgisine sunulan Bitirme Tezi Örnekleri verilmiştir;

Her üniversitenin tez yazım klavuzları birbirinden farklıdır Bu nedenle de mümkün olduğunca bize yapmış olduğunuz başvurularda alan hocaları ile çalışmaya özen göstermekteyiz.

 

Tez kapsamında konu tercihi yapıldıktan sonra ilgili kaynaklar araştırması yapılmaktadır ve bu kaynaklar baz alınarak konu derinlemesine bir biçimde incelenmektedir. İçindekiler kısmı oluşturulmadan önce alternatif kaynaklara da başvuru yapılmaktadır ve daha zengin kapsam oluşturulabilmesi gerekli görülen tüm araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Tez danışmanlık hizmeti olan çok fazla danışmanlık merkezi bulunmaktadır fakat sizlere sundukları hizmetleri irdelerseniz daha basit yazım teknikleri kullandıklarını görürsünüz odevtezprojemerkezi tez danışmanlığı yaparken bu konunun sizin açınızdan ve kariyeriniz için ne derece önemli olduğunun farkındadır ve buna göre kontrollü olarak hareket eder.

 

odevtezprojemerkezi kapsam literatür sunabilmek ve sunum kalitesini bir üst düzeye çıkarabilmek için öğrencilere her konuda yardımcı olabilmektedir. Tez danışmanlık hizmetlerinde belirli standartlar bulunmaktadır ve bu standartlar kapsamında belli bir yönteme göre çalışma takvimi çıkarılmaktadır.

Tez konusunu belliyse eğer, konu ile ilgili araştırılşan tüm kaynaklar öğrenciye iletilir.  Eğer henüz konu belirleme aşasında iseniz ve bu bakımdan problem yaşıyorsanız odevtezprojemerkezi konu bulma aşamasında sizlere destek sağlamaktadır.  Sizin de bu süreçte endişe yaşamamanız adına sizi bilgilendirir. odevtezprojemerkezi Tez danışmanlığı yaparken öğrencilerinde bilgi sahibi olmasını ister.

 

Tecrübeli Kadroya Sahip odevtezprojemerkezi

Tecrübeli uzman kadromuz araştırmacı bir kimlikle sizleri karşılar ve senelerdir bu sektörün içinde bulunan, tez hazırlama hakkında uzmanlaşmış, akademik alanlarda çalışmalar yürütmüş hocalar ile çalışmaktadırlar.  Bu zamana kadar tez konusunda tecrübeli değilseniz ve bu zaman aralığı ile ilgili bir fikriniz yoksa sizler de odevtezprojemerkezi ne ulaşarak tez yazımı konusunda en iyi danışmanlık hizmetini alabilirsiniz. odevtezprojemerkezi projenin aşamalarını ve izlenilen yolları koordinatörlerimiz aracılığı ile sizlerle paylaşacaktır.

 

blank