Blog

AnasayfaGENELTez Yazdırma
tez yazdırma

Tez Yazdırma

Tez; bir üniversiteyi bitirmek ve başarılı bir şekilde okunan üniversiteden mezun olmak için öğrencilere verilen bir ödev ya da yüksek lisans yapan öğrencilerin lisansüstünü tamamlamaları için hazırladıkları araştırmaların bütünüdür. Bilimsel bir gerçekliği savunması ve belirtilen konunun geniş incelenip her ayrıntısının en ince detayına kadar araştırılması gereklidir. Tezin amacı,öğrencilerin özgün araştırmalar yapabilmeleri konusunda yeteneklerin olup olmadığını tespit etmek ve ortaya başarılı çalışmalar çıkmasını sağlamaktır. Böylesine önemli olan tez yazdırma süreci ise doğal olarak öğrencilerin epey endişe duymasına sebep olmaktadır.

Uzun bir yol olarak düşüneceğimiz bu sürecin endişe ve streslerinden kurtulmak için izlenmesi gereken yolların iyi bilinmesi gerekir. Şimdi izlenmesi gereken yolları şu şekilde bir sınıflandırarak daha net bir şekilde yolun krokisini çıkarmış olalım.

Tez Yazdırma Sürecinde İzlenecek Yolun Aşamaları

  • Konunun belirlenmesi,
  • Konunun sınırlandırılması,
  • Araştırma metodunun belirlenmesi,
  • Araştırmaların başlaması,
  • Geçici bir plan hazırlama,
  • Okuma ve notlar alma,
  • Tez yazma aşaması,
  • Tezin sunumunun yapılmasıdır.

 

Bütün bu aşamalar gerçekleşirken zor ve uzun bir yolun içinde olunduğunun bilincinde olmak önemlidir. Bu zor ve yorucu yolda yalnız yürümek yerine alanında uzman danışmanlar ile çalışmak tez yazdırma sürecinde daha bilinçli bir tercih olacaktır.

Tez yazdırma süreci, öğrenciler için okudukları okulun bitmesi ve lisansüstü eğitimin başarı ile sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Hiç kimse yıllarca dirsek çürütüp emek verdiği, gece gündüz çalışıp son aşamasına geldiği lisans ya da lisansüstü eğitiminin son aşaması sebebiyle uzamasını istemez. Tez dönemi uzun ve bir o kadar da önemli bir süreç olduğu için bu konuda öğrencilerin yanında yer alacak, doğru yönlendirmeler yapabilecek uzman kişilerden yardım almak gerekebilir. Tez yazdırma konusunda mutlaka alanında uzman kişilerin öğrencilere destek vermesi tezin oluşumu ve başarısı açısından oldukça önem arz eder. Bu konuda yardımcı olacak, rehber olacak kişilerin mutlaka alanında uzman ve işi iyi bilen kişiler olması gerekir. Aksi takdirde bu aşama başarısızlıkla sonuçlanacağı gibi boşu boşuna kaybedilen zamanlara da sebep olacaktır. Bu konularla ilgilenen kurumlara ulaşmak için detaylı bir araştırma içerisine girilmelidir.

Tez yazdırma konusunda danışmanlık verilen kurumlar;

  – Ne kadar zamandır bu işle meşgul,

  – Daha önceden yaptığı işler de öğrencileri ne kadar memnun etmiş,

  – Çalışma kadrosunda kimler var,

  – İstenilen her alanda yeterli donanıma sahip olup olmadıkları gibi başlıklar üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıldıktan sonra danışmanlık kurumuna karar verilmelidir.

Tez yazdırma sürecinde, yazma aşamasında iken kullanılan dil de en az konu seçimi kadar önemlidir. Dilin akıcı ve yalın olması konunun doğru bir şekilde ifade edilmesi açısından önemli bir unsurdur. Kullanılan kelimelerin de aynı şekilde yalın ve günümüz Türkçesine uygun olması gerekir. Cümlelerin birbirleriyle bağlantılı ve akıcı olması da okuyan kişinin gözünde hazırlanan tezin titizlikle ve hassasiyetle hazırlandığını düşünmesine sebep olacaktır. Noktalama ve imla kurallarına uymak da çok önemlidir. Tezi değerlendirecek olan kişinin noktalama ve imla kurallarına da dikkat edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Kullanılan kağıt, dosya gibi basit malzemelerin de önemi büyüktür tez yazdırma konusunda. Aslında tez sürecinin bütün aşamalarında mutlaka dikkatli davranılmalı ve bu sürecin bir bütün olduğunu, her aşamanın birbirini tamamlayan bir parça olduğunu bilerek yazılması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Tez yazdırma işleminde bütün aşamalar tamamlandıktan sonra elde edilen sonuç bir taslak şeklinde önceden incelenmeli, daha sonra son haline getirilmelidir. Tez sürecinin bir bütün olduğu unutulmamalı, içinde yer alan araştırmalar, destekleyici görseller, dosyalama ve sunumu ile bir bütünü oluşturduğu yadsınmamalıdır. Bütün bunlardan ötürü danışman olarak seçilecek olan kurumun mutlaka profesyonel çalışan bir kurum olmasına özen gösterilmelidir.

Sayılan tüm etmenler ve tez yazdırma sürecinin önemi göz önünde bulundurulduğunda eğitimin tamamlanması için son aşama olan tez bölümünü, mutlaka alanında uzman ekibiyle ve profesyonelce yapan bir danışmanlık merkezi bulmak, bu işin kilit noktalarından biridir. Bu bilinçte olarak tercih yapmak, hem stressiz bir tez sürecine hem de olumlu sonuçlar alınan bir yola sahip olmayı sağlayacaktır. Tezin yazılması, araştırılması ve sunulması kadar izlenen yolların ve sürecinden önemli olduğunu unutmamak gerekir.

 

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.