Blog

AnasayfaGENELTez Yazımında Makale Kaynak Gösterme Apa Yöntemi

Tez Yazımında Makale Kaynak Gösterme Apa Yöntemi

Tez yazılırken kullanılan tüm kaynakların mutlaka tezde yer alması gerekir. Kullanılan kaynaklar metin içinde ya da dipnot olarak gösterilir. Metin içi kaynak göstermede birden çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda kabul gören kaynak gösterimidir. Microsoft Office Word Programı içinde APA ve birçok stil tanımlıdır. APA stilinde metin içi gösterim (Yazarın Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası) şeklindedir.

Word içinde APA ile kaynak gösterimi yapmak için başvurular sekmesinde yer alan stil kutusundan APA seçilir. İlgili metin olduğu gibi ya da yorumlanarak alındıktan sonra kaynak eklenir. Aşağıda makale kaynak gösterimi açıklanmıştır.

APA’da makale kaynak gösterilirken imleç alıntılanan metnin sonuna getirilir. Başvurular sekmesinden Alıntı Ekle, Yeni Kaynak Ekle seçilir. Açılan pencereden Dergi Makalesi seçilir. Word asgari olarak bulunması gerekenleri pencerede gösterir. Bir makale kaynak gösterilirken önce yazarın soyadı ve adı ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Bunun için Düzenle kutusuna tıklanır. Açılan pencerede soyadı kısmına yazarın soyadı, altındaki kutucuğa adı yazılarak nokta konur. Ekle tıklanır. Eğer birden fazla yazar varsa benzer şekilde diğer yazar ya da yazarların da Soyadı ve Adı tek tek yazılarak ekle tıklanır. Makale yazarı bir kurum ya da kuruluşsa “yazar kuruluşuna” kuruluşun adı yazılır. Kuruluş adı kısaltmaysa ilk kullanımda uzun adı ve köşeli parantez içinde kısaltması yazılır. Örneğin: Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] gibi. Makalenin başlığı ilgili kutucuğa ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Başlıkta “ve, veya” varsa ilk harfleri küçük yazılır. Başlıkta hata varsa düzeltilmeksizin aynen alınır. Dergi adı yazılır. Derginin adı da ilk harfleri büyük diğerleri küçük yazılır. Bilindik kısaltmalar olduğu gibi yazılabilir. Örneğin; İİBF gibi. Yıl kutucuğuna makalenin yılı yazılır, iki nokta üst üste konularak metnin sayfa numarası rakamla yazılır. Sayfalar kutucuğuna makalenin dergi içindeki sayfa aralığı yazılır. Örneğin: 45-56 gibi. Derginin Cilt ve Sayısı varsa pencerenin en altındaki “Tüm Kaynakça Alanlarını Göster” kutucuğu tıklanarak Cilt ve Sayı numarası yazılacak alanın açılması sağlanır. Dergi üzerinde yazan Cilt ve Sayı bu alanlara girilir.

Tamam tıklanır. (Şasi, 2018:16) Kaynak, kaynakçaya otomatik eklenir. Alıntı ekleye tekrar tıklandığında bu kaynakların kaynaklar içinde olduğu görülür. Kaynak eklendiği yerde kutucuğa sağ tıklayıp alıntıyı güncelleştir ile değiştirilebileceği gibi Başvurular sekmesinde Kaynakları yönet kısmından da değiştirilebilir. Aynı kaynak tekrar kullanıldığında Alıntı Ekle kısmından kaynağa tıklamak yeterli olacaktır. Aynı kaynağın başka sayfasının kullanımı halinde kaynak metne eklendikten sonra, kaynak kutucuğunun yanındaki oka tıklayarak “Alıntıyı statik metne dönüştür” demek yeterli olacaktır. Statik metne dönüştürülen kaynağa yeni sayfa numarası yazılabilecektir (Şasi, 2018:21).

Kaynaklar bu şekilde metne eklendikten sonra Kaynakça kısmı altına gelinerek Başvurular sekmesindeyken Kaynakça kutusuna tıklanıp “Kaynakça Ekle” demek yeterli olacaktır. Kaynak aşağıdaki gibi teze eklenecektir.

Şasi, S. (2018:16). APA Kaynak Gösterimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(6), 11-20.

Teze yeni kaynak ekledikçe kaynakları yazılı olarak görmek istersek Kaynakların bulunduğu alana gelip sağ tıkladıktan sonra “Kaynakçaya güncelleştir” demek yeterli olacaktır. Yeni kaynaklar eklenmiş olarak gelecektir. Tez bitiminde Kaynakça düzenlenirken kaynaklar listesindeki kaynaklarda yılın yanındaki sayfa numarasını silmek yeterli olacaktır.  

Şasi, S. (2018). APA Kaynak Gösterimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(6), 11-20.

Böylece hem APA ile kaynak gösterilmiş hem de otomatik olarak Kaynak eklenmesi sağlanmış olmaktadır. Metin içinde kullandığınız kaynakları Başvurular sekmesinde Kaynakları Yönet kısmında işaretlenmiş olarak görebilirsiniz. Kaynakçaya eklenen ancak metin içine eklenmeyen kaynaklar işaretsiz olarak görülecektir. Bu kaynağı isterseniz kaynakları yönet kısmından silebilirsiniz ya da eklemeyi unuttuğunuz yere ekleyebilirsiniz. Kullanmadığınız bir kaynak bu kısımda yer alırsa Kaynakçada görünecek ancak metin içinde görünmeyecektir. Buna özen göstermeniz gerekmektedir. Metin içine eklenen ve yanında onay işareti bulunan herhangi bir kaynak, kaynakları yönet kısmından silinememektedir. Silmek için öncelikle metin içinde eklendiği yerden silerek işaretinin kalkması sağlanmalıdır.

Hasan, M. (2018). Kaynak Gösterimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 45(56), 40-60.

Şasi, S. (2018). APA Kaynak Gösterimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(6), 11-20.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.