Blog

AnasayfaGENELTEZİN DÜZENLEMESİ (DİZAYN EDİLMESİ)
tez düzenlenmesi

TEZİN DÜZENLEMESİ (DİZAYN EDİLMESİ)

Tez düzenlemesi genel hatlarıyla mezun durumunda olan bir öğrencinin yazmış olduğu tezin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) üniversitelere bağlı olan enstitülerin yayımlamış oldukları tez yazım klavuzlarına göre düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Her üniversitenin tez yazım klavuzları farklıdır. Dolayısıyla her çalışmada farklı kurallar doğrultusunda tez düzenlemesi yapılır. Tez düzenleme kısmında; kapak sayfası, satır aralıkları, sayfa numaraları, başlıklar ve alt başlıklar, içindekiler kısmı, sayfa yapısı ve kenar boşlukları, atıf ve kaynakça gösterme şekilleri, şekil ve tablo adlandırmaları gibi birçok bölüm ele alınır ve klavuzdaki kurallara göre düzenleme yapılır.

Tezin düzenlenmesi tez yazım klavuzlarında belli başlı noktalara dikkat çekilmektedir. Kapak sayfası, iç kapak düzeni üniversitenin formatına göre düzenlenmelidir. Giriş kısmına kadar olan kısımlar genel olarak romen ya da arap rakamları ile yazılmaktadır. Şekiller verildiğinde şekillere verilen numaralar ve açıklamalar şeklin altında yer almalıdır. Tablo eklendiğinde ise, tablo numarası ve açıklaması tablonun üst kısmında yer almalıdır. Bu konuda çok fazla ayrıntı söz konusu olduğundan dolayı bir uzmandan yardım alınabilir. Ele aldığımız herhangi bir tezin düzenlenmesi aşama aşama düzenlemesi aşağıda verilmiştir.

 

  • Tezin hangi üniversiteye ait olduğunu tespit etmek ve ilgili tez yazım klavuzunu edinmek,
  • Tezin düzenleme aşamasında sayfa yapısının kenar boşluklarını tüm metin için klavuzdaki verilen sayılara göre dizayn etmek (Örn; sol 3 sağ 2,5 üst 2,5 alt 2,5),
  • İçindekiler kısmı klavuza uygun olarak (Örn; dördüncü derece başlıklar italik)  düzenlenir.
  • Çalışmanın ön sayfalarına romen rakamı diğer sayfalara ise normal numaralandırma işlemi yapılır.
  • Şekiller ve tablolar dizini kurallara uygun olarak düzenlenir.
  • Metin içerisindeki yazıların puntosu ve satır aralıkları kontrol edildikten sonra yazım yanlışları olma olasılığına karşı son bir düzenleme yapılır.
  • Son olarak kaynakça kısmı tez yazım klavuzundaki formata uygun olarak düzenlenir.

Tezin düzenlenmesi, metindeki tüm düzenlemeler sona erdiğinde çalışmanın hem Word hem de PDF formatının çıktısı sağlanır ve enstitüye teslim edilir.

YORUM YAPIN

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.