YAZILAR

Acil Tez Yazdırma, yazma aşamasında iken kullanılan dil de en az konu seçimi kadar önemlidir. Dilin akıcı ve yalın olması konunun doğru bir şekilde ifade edilmesi açısından önemli bir unsurdur. Kullanılan kelimelerin de aynı şekilde yalın ve günümüz Türkçesine uygun olması gerekir. Cümlelerin birbirleriyle bağlantılı ve akıcı olması da okuyan kişinin gözünde hazırlanan tezin titizlikle ve hassasiyetle hazırlandığını düşünmesine sebep olacaktır. Noktalama ve imla kurallarına uymak da çok önemlidir. Tezi değerlendirecek olan kişinin noktalama ve imla kurallarına da dikkat edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Kullanılan kağıt, dosya gibi basit malzemelerin de önemi büyüktür tez yazdırma konusunda. Aslında tez sürecinin bütün aşamalarında

Tez; bir üniversiteyi bitirmek ve başarılı bir şekilde okunan üniversiteden mezun olmak için öğrencilere verilen bir ödev ya da yüksek lisans yapan öğrencilerin lisansüstünü tamamlamaları için hazırladıkları araştırmaların bütünüdür. Bilimsel bir gerçekliği savunması ve belirtilen konunun geniş incelenip her ayrıntısının en ince detayına kadar araştırılması gereklidir. Tezin amacı,öğrencilerin özgün araştırmalar yapabilmeleri konusunda yeteneklerin olup olmadığını tespit etmek ve ortaya başarılı çalışmalar çıkmasını sağlamaktır. Böylesine önemli olan tez yazdırma süreci ise doğal olarak öğrencilerin epey endişe duymasına sebep olmaktadır. Uzun bir yol olarak düşüneceğimiz bu sürecin endişe ve streslerinden kurtulmak için izlenmesi gereken yolların iyi bilinmesi gerekir. Şimdi izlenmesi gereken yolları şu

Üniversite hayatı, keyifli ve bir o kadar da yorucu olan bir dönemdir. Uzun çalışmaların yapıldığı, yeni ve ileride büyük faydalar sağlayacak bilgilerin edinildiği süreçtir. Bu çalışmaların içinde belki de öğrenciler için en önemli ve en fazla zaman alanı tez yazma sürecidir. Zor ve uzun bu süreçte Üniversite Tez Yazdırma ekibi olarak üniversite öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermekte ve yüklerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışmaktayız. Tez yazmak, kısa bir zaman diliminde yapılabilecek bir çalışma değildir. Mutlaka verimli ve bilimsel çalışmalar gerektirir. Uzun süren bu çalışmalar sırasında üniversite öğrencileri uzman ekiplerden danışmanlık hizmeti almak isteyebilirler. Bundan dolayı da Üniversite Tez Yazdırma konusunda yardım

Eğitimin süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir yapıya sahiptir. Zorunlu eğitimin dışında kalan lisans ve yüksek lisans eğitim hayatlarını kişinin tercihine göre karar verdiği bir süreçtir. Lise eğitimi bittikten sonra hemen üniversiteye başlanabilir ya da daha sonraya bırakılabilir. Lisans eğitimi, günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda olsa da aynı şey yüksek lisans için geçerli değildir. Lisans bittikten sonra çoğu kişi meslek hayatına geçmeye karar verirken belli bir kısım öğrenci de eğitimine yüksek lisansla devam eder. Bu eğitim aşamasının sonunda ise tez aşaması ile karşı karşıya kalır. Yüksek lisans tez merkezi ile öğrenci gerekli danışmanlık hizmetini alarak ortaya verimli bir çalışma çıkarmak için

Eğitim, hayatın her alanında farklı şekillerde karşılaşıp geçirilen bir süreçtir. Hatta daha geniş bir tabir ile hayatın ta kendisi, olmazsa olmazıdır. Çocukluktan gençliğe, orta yaştan yaşlılığa kadar hayatın her alanında eğitimin bir başka boyutu ile karşılaşırız. Buna öğrenmenin yaşı yoktur, diyerek genel bir tanımlama yaparız. Bunun dışında bir de meslek edinmek için alınan eğitimler vardır. Son aşama olarak görülen yüksek lisans da meslek hayatı için önemli bir dönemdir. Bu dönemde yapılacak olan tez çalışmaları da yine o alana ışık tutması yönünden önemlidir. Tez yazdırma konuları seçilirken alana faydalı olacak ve geniş bir bilgi kaynağına sahip konular tercih etmek gerekir. Yüksek lisans

Tez yazdırmak, üniversitenin son sınıfında karşımıza çıkan daha sonra yüksek lisans ve doktora gibi programlarda devam eden bir işlemdir. Temel amacı, öğrencinin okuduğu bölüm ve eğitim programından mezun olmasını sağlamaktır. Öğrencilerin pek çoğunun tez yazmak için yeterli becerisi ve donanımı bulunmadığı için bu işlemi başkasına yaptırmak zorunda kalırlar. Bu işlemi en iyi şekilde yapan yerler tez yazım ve danışmanlık merkezi yapmaktır.  Tez yazım ve danışmanlık merkezi, tez konusunu ve istenen aşamaları öğrenciden alarak, kişilerin istediği sürede teslim etmek için çalışan bir iş merkezidir. Günümüzde tez yazımının büyük bir önem kazanmasıyla bu alana yapılan talepler iyice artmıştır. Özellikle yüksek lisans ve doktora

Her öğrencinin en büyük hayali bir gün okuduğu üniversiteden mezun olabilmek ve hayalindeki mesleği yapabilmektir. Öğrencilerin üniversiteden mezun olabilmesi için yapmaları gereken birtakım görevler vardır. Öncelikli olarak tabii ki derslerinin tümünü geçmelidir. Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde ise ciddi not değerine sahip olan bir bitirme tezi hazırlama aşamasına gelirler. Üniversitelerin son sınıfında birçok bölümde hazırlanması gereken bitirme tezi, öğrenciler için gerçekten büyük bir anlam ifade etmektedir. Çünkü projenin amacı artık üniversiteyi bitirmeyi sağlamaktır. Birçok öğrencinin merak ettiği konu ise bitirme tezi nasıl hazırlanır, sorusudur. Şimdi gelin bitirme tezi nasıl hazırlanır, hep birlikte bakalım. Bitirme tezi kavramı sık sık duyduğunuz ama üniversitenin son

Çalışma yapmak, kimi zaman çok kolay kimi zaman ise zor bir süreçtir. Yapılan çalışmanın içeriğine göre de bu durum değişmektedir. Günümüzde teknolojinin işlerimizi kolaylaştırması sayesinde bilgiye ulaşmak da çok basit hale gelmiştir. Fakat bu durum her zaman olumlu bir özellik değildir. Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça bilgi kirliliği de artmaya başlamıştır. Etrafta görülen bilginin çoğu kişilerin şahsi görüşleri olup bilimsel gerçekliğe dayanmamaktadır. Bu da doğru bilgiye ulaşma konusunda sıkıntı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bilginin çok dağınık bir şekilde bulunması da işleri zorlaştırır. Kategorik veri analizi spss bu konuda önemli bir durumdur. Bu şekilde bilgiye daha rahat bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. KATEGORİK VERİ

Lisans eğitimi, üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme fark eden farklı zorluk dereceleri olan bir eğitimdir. Hem en güzel anıların biriktirildiği hem de zorlu çalışmaların yapıldığı, meslek hayatından önceki genellikle son adım olan bir süreçtir. Bu sürecin sonunda üniversiteye ya da bölüme göre kimi yerlerde bitirme projesi istenmektedir. Bitirme projeleri yine okula veya bölüme göre farklı şekillerde olmaktadır. Fakat nasıl şekilde olursa olsun öğrenciyi zorlayan ve korkutan bir aşamadır. Bunun için bitirme projesi yaptırma konusunda çeşitli yardımların alınması da kaçınılmaz bir hal almıştır. BİTİRME PROJESİ Dört senelik eğitim hayatının sonuna gelirken biraz burukluk ve çok fazla endişe hissedilmeye başlanır. Hem öğrencilik hayatının sona

Üniversite hayatı, baştan sona farklı bir ortamın ve farklı binlerce bilginin edinildiği bir dönemdir. Bu dönem hem arkadaşlık ilişkileri bakımından hem de eğitim hayatı bakımından oldukça verimli geçen bir dönemdir. Burada edinilen her bilgi, ileride yapılacak olan meslek için oldukça fazla önem taşır. Meslek hayatına ilişkin ne kadar çok bilgi elde edilirse meslek hayatı da o kadar verimli geçer. Bazı kişiler ise sadece buradaki eğitimi yeterli bulmaz ve yüksek lisans eğitimi ile devam eder. Gerek lisans gerek yüksek lisans eğitimi olsun ikisinde de bir tez aşaması ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Akademik tez merkezi olarak hizmet veren yerler ise öğrenciler için iyi

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.