YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIĞI

AnasayfaYÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIĞI
Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.

Yüksek lisans tezi aşaması lisans eğitiminden sonra bir konuda uzmanlaşmak için eğitim alınan ve akademik alanda bir basamak üste çıkabilmek için yazılan metindir. Yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerine nazaran tez konusunda daha tecrübeli olmalarına rağmen lisans tez danışmanlıklarına başvurmalarının esas sebepleri iş hayatından dolayı zaman konusunda sıkıntı yaşamaları, danışman hocaların yeterli ilgiyi gösterememeleri, tez yazımı aşamasında ve konu seçiminde zorlanmaları olmaktadır. Yüksek lisans tez yazdırma aşamasına geçilmesi bireyler açısından karar vermede de oldukça zor olmaktadır.

Günümüzde gelişen ve değişen dünya koşullarını da göz önüne aldığımızda yalnızca lisans mezunu olmanın yeterli olmadığı görülür. Akademik olarak akademisyen olabilmek için yükselebilmek veya çalışan kişilerin kendi alanlarında uzmanlaşması, terfi etmek gibi sebeplerden dolayı yüksek lisans yapmak ihtiyacı hissetmektedirler.

Genellikle çalışan bireyler yüksek lisansı bitirmek hedefiyle yapılan tez çalışmalar için maddi imkanlar için çalışmak zorunda olma, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi nedenlerle yüksek lisans tezini yazmaya zaman bulamamaktadırlar. Bu sebeple tez danışma merkezlerine başvuru yapmaktadırlar. Bu konuda biz odevtezprojemerkezi ekibi olarak uzman kadromuzla size destek vermekteyiz.

Yüksek lisansın hedefi araştırmalar neticesinde bilime katkı yapmaktır. Bu sebeple akademik yazım dili, yabancı – türkçe literatür taramasının yapılması, özgün yazım biçimi (alıntı oranı) durumları artık yüksek lisans seviyesinde olunduğunda hata kabul edilemez olmalıdır. Akademik metinler, analiz uygulaması yapılarak veya literatür araştırılması yapılması biçiminde iki şekilde gerçekleşmektedir. Biz odevtezprojemerkeziher yüksek lisans tez danışmanlık olarak her türlü desteği vermekteyiz. Tezinizin hem İngilizce Türkçe araştırılması hem de analizlerinin yapılmasını sağlamaktayız.

Yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitiminin en önemli ve en son son aşamasını ifade etmektedir. Kişiler kendi alanları kapsamında ilerlemek istedikleri bilimsel çalışmanın meydana gelimini yapılandırma yolu ile danışman hocasına sunduğu ve bu doğrultuda ilerlediği bir zaman aralığıdır. Bu süreç öğrenciler bakımından disiplinli, planlı bir şekilde yürütülmelidir.

Yüksek lisans ders dönemi ve doktora yeterliklik sonrası tez aşaması başlamaktadır. Tez, adayın akademik eğitimi süresince edindiği bilgi birikimini kullanarak ortaya çıkardığı orijinal ve bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilir. Ancak, bazı üniversitelerde, lisans eğitiminden mezun olmak için de tez yazılması gerekmektedir. Bu tezler her ne kadar yeterince akademik olarak görülmese de, öğrencilerin belirli bir konudaki bilgilerini pekiştirmeleri ve bilimsel yazı yazabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri bakımından önem taşımaktadır.

Doktora tezi ve yüksek lisans tezi hazırlama süreci çoğu öğrenci için gayet stresli ve zorlu bir aşamadır. Her ne kadar adaylar tez yazma aşamasına geçtiklerinde yolun yarısından çoğunu bitirdiklerini düşünseler de, doktora tezi ve yüksek lisans tezi yazma sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bir takım önemli noktalar bulunmaktadır.

Tez Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Tez yazım kuralları.
 • Tez konusunun orijinal olması ve tez danışmanının tez konusu hakkında görüşünün alınması.
 • Tez yazılırken yeterince literatür ve tez araması yapılması.
 • Tez jürisiyle iyi geçinilmesi ve mümkün olduğu kadar tez jürisi ile ilişkilerin sıcak tutulması.
 • Tezin biçim bakımından doğru araştırma yöntemini kullanması. Örneğin, istatistiksel analiz yapılan tez analizinde doğru yöntemin tercih edilmiş olması.
 • Tez savunmasında hazırlanan sunumun sade ve net olması, daha da önemlisi tezin bulgularına değinmesi.

 

Yüksek lisans tezi aşağıdaki aşamalardan oluşur;

 1. Ön sayfalar
 2. Metin
 3. Tamamlayıcı bölüm

Bu kısımlar, bu kısımlara ait bölümler ve sıralama aşağıda görülmektedir.

 1. Ön sayfalar

1.1. Cilt kapağı ve cilt sırtı

1.2. Başlık sayfası (tez iç kapak sayfası)

1.3. Onay sayfası

1.4. Beyan sayfası

1.5. Özet

1.6. Abstract

1.7. İthaf sayfası

1.8. Önsöz

1.9. İçindekiler

1.10. Çizelgeler dizini

1.11 Şekiller dizini

1.12. Semboller ve/veya kısaltmalar dizini

 1. Metin
 2. Tamamlayıcı sayfalar

3.1. Kaynakça

3.2. Ek(ler)

3.3. Özgeçmiş

 

Yüksek lisans tezine örnek olarak aşağıdaki içindekiler kısmını verebiliriz.

Örnek:

 

 • GİRİŞ

 

1.1. Amaç ve Kapsam

1.2. Kaynak Özetleri

1.3. Dünyada ve Türkiye’de Bitümlü Şistler

 

 • MALZEME VE YÖNTEM

 

   1. Bitümlü Şist Örnekleri
   2. Karakterizasyon Çalışmaları
   3. Flotasyon Çalışmaları
   4. Optimizasyon ve Modelleme Çalışmaları

 

 • BULGULAR VE İRDELEME

 

3.1. Himmetoğlu Bitümlü Şistinin Mineralojik Özellikleri

3.2. Beypazarı Bitümlü Şistinin Mineralojik Özellikleri

3.3. Himmetoğlu Bitümlü Şistinin Flotasyonu

3.4. Beypazarı Bitümlü Şistinin Flotasyonu

3.5. İstatistiksel Modelleme ile Flotasyon İşleminin Optimizasyonu

3.5.1. İstatistiksel model

3.5.2. Himmetoğlu bitimlü şistinin flotasyonunun optimizasyonu

3.5.3. Beypazarı bitümlü şistinin flotasyonunun optimizasyonu

3.6. Bitümlü Şistleri Ultrason ile İleri Seviyede Temizlenmesi

3.6.1. Himmetoğlu bitümlü şisti ile ultrasonik flotasyon

3.6.1.1 Ultrason Zamanı

3.6.1.2 Ultrason Şiddeti

3.6.2. Beypazarı bitümlü şisti ile ultrasonik flotasyon

3.6.2.1 Ultrason Zamanı

3.6.2.2 Ultrason Şiddeti

 

 • SONUÇLAR VE ÖNERİLER

 

KAYNAKLAR

EKLER

ÖZGEÇMİŞ

Yüksek lisans tezi yazma 2 veya 3 yıllık yüksek lisans eğitiminden mezun olan öğrencilerin, okullarını bitirmeleri için yazmaları gerekli olan akademik bir çalışmadır. Yüksek lisans tezleri genellikle 70 ve üzeri sayfa arasında yazılmaktadır. Lisans tezleri yazma konusunda öğrenciler çok sıkıntı çekmektedir. Bunun nedeni, 4 sene boyunca bölüm dersleri ile ilgilenen öğrencilerin tez yazma ile ilgili bir tecrübelerinin olmamasından ileri gelmektedir. Tez yazma konusunda bu öğrenciler uzman kişilere başvurmalıdırlar.Bu konuda biz odevtezprojemerkezi olarak uzman kadromuzla öğrencilere destek vermekteyiz.

 • Yüksek Lisans yazma işleminde öncelikle yapılması gereken danışman eşliğinde tez konusunun belirlenmesidir.
 • Tez konusu belirlendikten sonra tezin yazılacağı ortalama süre hesaplanmalıdır. Bu iki işlem gerçekleştirildikten sonra tezde yer verilecek literatür taramalarının yapılması gerekmektedir.
 • Literatür taraması yapılırken dikkate edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Literatür taramasında, internet sayfaları ve bloglardan alınan bilgiler genel geçerliliği olmayan ve kaynak belirtilmeyen bilgi gruplarından oluşur. Dolayısıyla literatür taraması yapılırken mutlaka www.googleakademik.com gibi sayfalardan ya da akademik anlamda yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayımlandığı www.ulusaltezmerkezi.com ‘dan kaynak taraması yapılmalıdır.

Yüksek lisans bitirme tezi yazma işlemi aşamaları aşağıda madde madde verilmiştir;

 • Tez konusu belirlenir.
 • Tez taslağı 70 ve üzeri sayfa olacak şekilde oluşturulur.
 • Tezin yazılacağı ortalama zaman hesaplanır.
 • Kaynak taraması yapılır.
 • Tez yazımı gerçekleşir.
 • Kaynakça eklenir.

Yüksek lisans yazma, metin içerisinde intihal oranlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrenci tezini oluştururken mümkün olduğunca özgün olmalıdır. İntihal oranları genellikle üniversitelerin kurallarına göre %15-%20 arasında seyir etmektedir. Tez yazımı bitiminde intihal oranlarının yüksek olması durumunda bir uzman yardımı ile intihal oranları düşürülebilir. Yüksek lisans tezleri diğer tezlere oranla daha fazla uzmanlık gerektirdiği ve hata kabul etmediği için mutlaka uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir. Biz odevtezprojemerkezi olarak konuların bulunması, tezin yazım süreci, intihal oranını düşürme, analiz ve tez sunumu olarak sizlere en doğru danışmanlık hizmetlerini vermeye hazırız

 

blank