Blog

AnasayfaGENELYüksek Lisans, Doktora, Bitirme Tez Başlığı Nasıl Belirlenir?

Yüksek Lisans, Doktora, Bitirme Tez Başlığı Nasıl Belirlenir?

Yüksek Lisans, Doktora, Bitirme Tez Başlığı Nasıl Belirlenir?

Yüksek Lisans, Doktora ya da Bitirme Tezi önerisinin verilmesinde ve tez yazım aşamasında kolaylık sağlaması açısından tez başlığının belirlenmesi önemli bir konudur. Tez başlığı olarak ilk akla gelen ya da popüler bir konu seçilmemelidir. Tez başlığı oluştururken ciddi bir çalışma yapılması tezin yazılmasını, ilerlemesini ve tez savunmasının da etkin olarak tamamlanmasını sağlar. Tezinizin başlığını belirlerken alanınızla ve bilgi birikiminizle ilgili olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Okuyucunun dikkatini çeken en önemli kısım tez başlığıdır. Tez başlığı özgün olmalıdır. Tezler akademik çalışmalar olduğundan tezin başlığı da diğer sıradan çalışmalardan ayırt edici özellik taşımalıdır. Tez başlığı belirlerken bazı soruların cevaplandırılması gerekir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

– Tezin konusu nedir?

– Tezin problemi nedir?

– Tezin amacı nedir?

– Tezin önemi nedir?

– Tezin kısıtları, sınırlılıkları nelerdir?

– Teze ait anahtar kelimeler nelerdir?

– Tez yazılırken kullanılacak yöntem nedir? Örneğin; daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalardan faydalanılarak mı hazırlanacak yoksa nitel ya da nicel ankete dayalı mı hazırlanacaktır? Nitel bir çalışma yapılacaksa soru sayısı, soru tipleri, uygulanacak kişi ya da kişiler kimlerdir? Nicel bir çalışma yapılacaksa ve ölçek kullanılacaksa, ölçek araştırmacı tarafından mı geliştirilecektir yoksa geçerliliği kanıtlanmış bir ölçek mi kullanılacaktır? Kullanılacak ölçek bir başka çalışmadan alınacaksa çalışmanın sahibine ulaşma ve izin imkânı var mıdır? Ölçeği analiz etmek için hangi program kullanılacaktır?

– Tez araştırmacıya ve sonraki araştırmacılara, bulunduğu topluma, hem ulusal hem uluslararası literatüre ne gibi katkılar sağlayacaktır?

– Literatürde benzer çalışmalar bulunmakta mıdır? Varsa bu çalışmalar nasıl yapılmıştır?

– Tezin başlığıyla ilgili olarak olası alt başlıklar nelerdir?

Tüm bunları belirledikten sonra literatür taraması yapılmasında fayda bulunmaktadır. (Bunun için literatür tarama nasıl yapılır makalesine bakınız). Literatür taramasıyla tezin yazımında sorunla karşılaşmadan tez başlığının alt başlıklarının doldurulması kolaylaşacaktır. Tez başlığını tek bir başlıkla sınırlandırmayın. Tezinizi en iyi ifade eden aklınıza gelen tüm başlıklar bir kağıda yazın. Tezinizin başlığının çok kısa ya da çok uzun olmamasına, anlaşır olmasına dikkat edin. Tez başlığının, tezin içindekiler kısmını yansıtmasına özen gösterin. Tezin çok geniş kapsamlı olmasını engellemek amacıyla çalışmanın konusuna göre başlıkta sınırlamaya gidin. Örneğin: “Gayrisafi Hasılanın Bütçe Gelirleri İçindeki Yeri” şeklinde bir başlık çok geniş olacaktır. Böyle bir başlık; zaman ve mekan sınırlaması barındırmadığından tezin gereksiz yere şişmesine, anlaşılırlığını kaybetmesine neden olacaktır. Dolayısıyla tez başlığı daha net, kesin çizgilerle belirlenmiş bir başlık olmalıdır. Bu başlığı “Türkiye’de Gayrisafi Hasılanın Bütçe Gelirleri İçindeki Yeri (2010-2018)” şeklinde sınırlamak tez başlığının net, anlaşılır, belirli çerçeve içinde kalmasını sağlayacaktır.

Tez başlıklarınızı oluşturduktan sonra hepsini tekrar kontrol edin. Yetersiz bulduklarınızı silin ya da geliştirin. Geliştiremiyorsanız doğrudan o başlığı elemeniz en uygunu olacaktır. Tek bir başlıkla sınırlı kalmayın. Alternatif başlıklarınız olsun. Danışmanınıza birden fazla tez başlığı sunun. Başlıklarınızla ilgili yapacağınız çalışmayı Danışmanınızla mutlaka paylaşın ve konuya hazır olduğunuzu gösterin. Aksi halde Danışmanın seçtiği bir başlık kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda başlıkla ilgili bir ön çalışmanız ve hazırlığınız olmadığı için tez yazımı sizi zorlayacak, sürenin uzamasına, tez metnini sürekli değiştirmenize neden olabilecektir. Tez başlığınızdan emin olduktan sonra Tez Önerinizi verin. Unutmayın ki başlık onaylandıktan sonra değişiklik yapmak istemeniz halinde ekstra bir onay sürecine dolayısıyla zamana ihtiyacınız olacaktır. Bunları yaşamamak adına yukarıdaki öneriler doğrultusunda başlığınızı hazırlamanız tavsiye edilir.

YORUM YAPIN

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır.Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.