İNTİHAL DÜŞÜRME RAPORU

AnasayfaİNTİHAL DÜŞÜRME RAPORU
Mühendislik alanlarında hizmet vermiyoruz.

İntihal düşürme raporu, akademik çalışmaların özgünlüğünün kanıtlanması amacıyla tezin ya da makalenin basıma gitmeden önce çeşitli intihal programlarından geçirilerek elde edilmesidir. Bütün üniversitede ki enstitülerin tezin basım aşamasında istedikleri raporlardan birisidir. İntihal oranları enstitülere göre farklılık gösterse de genel olarak intihal oranları %20 ve altı olarak belirlenmiştir. Öğrenciler genel olarak tezin basım aşamasında ve yazım sürecinde intihal problemiyle karşılaşırlar. Bu durumda öğrenciler tezin yapısı ve özgünlüğünün bozulmadan kontrollü bir şekilde intihal düşürme yapabilen uzman danışmanlardan yardım alabilirler. Bu konuda, odevtezprojemerkezi ekibi olarak uzman kadromuzla intihal oranı düşürüp raporu da size sunmaktayız.  Bu etapta öğrencilerin intihal konusunda merak ettiği sorular aşağıda cevaplanmıştır;

İntihal Oranı nasıl ölçülür?

İntihal oranını tespit etmek için piyasa genelinde kullanıma sunulan çok fazla program bulunmaktadır. Bilinen en genel program ise Turnitindir. Bu program üniversitelerin genellikle kullandığı intihal oranını belirleme programıdır. Öğrencinin oluşturduğu ve enstitüye sunduğu tezin, bu programın bulundurduğu veri tabanıyla yazılı olan kaynaklarla karşılaştırılması yapılmaktadır. Tezin içeriğinde alıntı olan bölümler ya da benzerliği çok olan kısımlar belirlenmektedir. Bu bölümler tezinizin genel durumuyla belli kesitler kapsamında karşılaştırılır ve intihal oranı tespit edilir. Belirlenen oranın büyüklüğüne bağlı bir şekilde tezin içerisindeki kopyala yapıştır olan alıntı yerler renkli olarak intihal raporunda gösterilir.

İntihal yapmak bir suç mudur? Karşılığı nedir?

İntihal yapmak gerek akademik çalışmalarda gerekse de dergi ya da kitaplarda kesinlikle suçtur. Hazırlamış olduğunuz tez akademik kurumlardan geçtiği ve daha sonda YÖKTEZ vb akademik alanlarda yayınlanacağı için bu konuda enstitüler ve tez danışmanları çok titiz davranmaktadırlar. Bundan dolayı tez kapsamında yapacağınız intihal akademik bir suç olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, yazılmış olan her akademik araştırma tezleri kendi içerisinde telif hakkı meydana getirdiği için yapılan intihal suç unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu etapta dikkat edilmesi gereken nokta telif hakları kanunlarını ihlal edilmesidir. Bu nedenle esasında niyetiniz başkasının düşüncesini kendi düşünceniz gibi göstermek olmadığı halde, teziniz yazılı olarak sunulduğu için yazılı metin olarak kabul edilir  ve yaptırımları uygulanır. Bunları kısaca sayarsak; okuldan men edilme, öğretim üyesi unvanının tehlikeye girmesi ve gerektiğinde alınması, tezin enstitü tarafından kabul edilmemesi, disiplin cezası şeklinde yaptırımları söz konusudur. Akademik kariyer hayatınızı olumsuz etkileyecek ve hatta bu kariyere son verecek bu tehlikeli yöntemden kaçınmalısınız. Yani her akademik metnin bir telif hakkının ve emeğin olduğunu unutmamalı, eğer ki bir şekilde metinde intihal gerçekleştirdiyseniz uzman bir kişiden yardım alarak intihal düşürme raporu isteyebilir metninizi özgün hale getirebilirsiniz.

Neler intihale sebep olur?

 • Sınavlarda başka birisine ait bilgileri kopyalama,
 • Başka birisin yapmış olduğu ödevi kendi ödeviymiş gibi sunmak,
 • Bir metinden spinleme yapmak,
 • Kaynak ya da kişiye atıfta bulunmadan alıntı yapıp bunu kendisi yazmış gibi kendi adına atıf yapmak,
 • Kaynak veya kişiye atıfta bulunup paragrafın sonuna başka birisinin adını yazmak,

Öğrenci neden İntihal Yapar?

 • Öğrencinin zaman konusunda problemlerinin olması,
 • Öğrencinin tez konusundan uzak olması ve konu ile ilgili alt yapısının olmaması,
 • İyi seviyede not almak istemek ve kendine güvenmemek,
 • İntihal olayından habersiz olması,
 • İntihali daha öncelerde yapıp, ceza almamış olması,
 • Danışman ve öğrenci arasında iletişim bozukluğu ve danışmanın ilgisizliği,
 • Araştırma ruhlu olmamak ve işini ciddiye almamak.

 

İntihal durumu nasıl anlaşılır?

İntihal yapıldığını kişi zaten bilir ancak intihal olayından haberi olmayan öğrenciler de istem dışı intihal yapabilirler. Bu konu son zamanlarda oldukça günden olmuştur. İntihal oranının gündeme gelmesi teknoloji ve intihal programlarına olan yaklaşım oranını arttırmıştır. IYTE Kütüphanesi veritabanlarında yer alan URKUND, eğitmenlerin gönderdikleri dökümanları değerlendirerek elektronik ortamda bire bir eşleşmeyi yüzde biçiminde rapor etmektedir. İntihal düşürme raporları odevtezprojemerkezi ekibimiz tarafından elde edilebilmektedir. Merkezimize başvurduğunuzda tezinizin intihal durumu hakkında kısa sürede bilgi edinebilirsiniz.

Metin Çalışmalarına örnek olarak intihal..

İntihal konusunun ne olduğu, hangi durumlarda intiha olduğunu ve intihal yaptırımlarını ifade ettikten sonra intihali örneklerle açıklamaya çalışalım;  “Anoreksiya nevroza” rahatsızlığı konusunda bir metin yazdığımızı varsayalım. Bununla alakalı kaynak taraması yaptığımızda aşağıdaki ingilizce metinden yararlanmış olalım;

Esas metin: Perhaps the most puzzling symptom of anorexia nervosa — a disorder that tends to occur in young women — is the refusal to eat, resulting in extreme weight loss. While most people have a great deal of difficulty in dieting and losing weight, particularly if a diet extends over many months or years, individuals with anorexia nervosa can literally diet themselves to death. (2011, June 5)

İntihal örneği: Anorexia nervosa is a serious disease which causes many people –especially young women- to die. Perhaps the most puzzling symptom of anorexia nervosa is the refusal to eat, resulting in extreme weight loss. Many people have a lot of difficulties when they are dieting, but if a diet extends over many months or years, individuals with anorexia nervosa can literally diet themselves to death. (2011, June 5)

Yukarıda metin içerisinde öğrencilerin yapmış oldukları intihal örneği verilmiştir. Alıntının kaynağı belirlenmiş olsa da, işaretli cümlelerin benzer özellikte olması intihal olarak değerlendirilmektedir. Kaynaktan kopyala yapıştır yapılan cümleler, kelimeler uygun biçimde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Anorexia nervosa is a serious illness which causes many people –especially young women- to die. “Perhaps the most puzzling symptom of anorexia nervosa is the refusal to eat, resulting in extreme weight loss”. Many people have a lot of difficulties when they are dieting, but “if a diet extends over many months or years, individuals with anorexia nervosa can literally diet themselves to death”. (2011, June 5)

İntihal konusunda en önemli ve birçok öğrencinin gözden kaçırdığı nokta ise, kişilerin söyledikleri cümleleri tırnak içerisinde göstermemesidir.  Bu hataya düşülmemelidir. Mutlaka metindeki cümleler kime aitse ve bunu siz söylüyorsanız tırnak içinde göstermelisiniz. Diğer bir yöntem ise metnin “paraphrase” yoluyla alıntılanma yapılmasıdır. Bu uzmanlar tarafından en çok kullanılan ve önerilen yöntemdir. Yazarın alıntı yapmış olduğu bilgiyi kendisinin parçanın içerisinde kendi cümleleriyle ifade etmesi en profesyonel yöntemdir. Metin yazıldıktan sonra yararlanılan kaynaklar tezin ya da makalenin en sonunda kaynakça bölümünde belirtilir. Örneğin;

Kaynakça

Science Daily Home Page. Retrieved June 5, 2011 from http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110520092733.htm

Ünalan, Z. (2011). Bilim İnsanlarının Başarısı Nasıl Belirleniyor? Bilim ve Teknik, 522, 59.

İntihal oranı nasıl düşürülür?

İntihal düşürmenin birinci basamağı intihal raporuna sahip olunmasıdır. İntihal raporunda renkli olarak gösterilen bölgeler tez içerisinde bulunur ve buralara müdahale edilir.

Birinci olarak tezinizde kaynak şeklinde kullanmış olduğunuz eserlerden yazmak istediğiniz cümleleri tırnak işareti göstererek, başkasına ait olduğunu vurgulayacak şekilde metin içinde kullanılmalıdır. Bu konu kapsamında, tezinizi sunacağınız kurumun kaynak gösterme oranları hakkında bilgi sahibi olup, bunu avantaj olarak kullanabilirsiniz. Bunun nedeni, kaynak gösterme biçimleri üniversitelerin tez yazım kılavuzlarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı kurumlar her sayfanın sonunda kaynak gösterimi isterlerken, bazı kurumlarda tez bitiminde kronolojik olarak kaynak gösterimini kabul görmektedirler. İntihal oranı düşürme, hareketinin ilk yapılacağı yer tezinizin kapsamında alıntıları kaynak gösterme biçiminde olmaktadır. Konu ile bağlantılı olan başka eserden yararlanarak yazmış olduğunuz tezde almış olduğunuz cümleleri atıfta bulunmadan, sayfa sonunda cümlenin kaynağını göstermek de çok fazla kabul edilen bir durum değildir. Bu durumda intihale sebep olacaktır. Kural gereği hem aldığınız cümleyi tırnak işareti içerisinde kullanmanız hem de bu cümleyi almış olduğunuz kaynağı göstermeniz doğru hareket olacaktır. Aşağıdaki şekilde intihale uğramış bir metin verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere; mor, turuncu ve mavi alanlar intihal yapılmış alanlardır. İntihal düşürme raporu elde edildikten sonra ilk önce renkli paragraflardan çalışılmaya başlanmalıdır.

 

İntihal oranını düşürme konusunda da çeşitli hatalar yapılmaktadır. Örneğin; başkasına ait olan cümlelerin kelimelerini değiştirerek kullanılması doğru değildir. Metin okunmalı ve kişi ne anladıysa onu bir paragraf olarak yazmalı sonunda atıf yapmalıdır. Cümle olarak anlamını değiştirmeden kelimeleri ya da yerlerini değiştirmek, şekil itibariyle intihal olmasa da anlam bozuklukları meydana getirdiğinden dolayı intihal sayılmaktadır. Yani intihal genel itibariyle sadece kopyala yapıştır demek değildir. Tez kapsamında kullanacağınız her cümlenin özgün olması gerekmektedir. Araştırmanızı yaparken kullandığınız kaynaklardan aldığınız bilgileri kendinize notlar alıp bunları heterojen hale getirerek tezinizi kendi cümlelerinizle yazmanız tezi özgün hale getirecektir.

 

 

İntihal Oranı düşürmek için hangi program kullanılır?

Turnitin programı; öğrenci ödev, tez, proje ve çalışmalarının akademisyenler aracılığı ile intihal bakımından kontrole tabi tutulması, değerlendirilmelerinin online olması ve notlandırma için kullanılan bir programdır. Metinin daha önceki kısımlarında da ifade edildiği üzere kurumlar tarafından en fazla kullanılan program olma özelliğine sahiptir.

Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanlarını taramasını yapar.  Turnitin çok yaygındır. Yaygın olması aşağıdaki maddeler ile de ispatlanmaktadır.

 

 • 250 milyon öğrenci ödevi
 • 120,000 dergi & kitap
 • 24 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
 • 126 ülkede, 10.000’den fazla eğitim kurumunda,
 • 20 milyondan fazla öğrenci
 • 1 milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

 

İntihal Raporu Hazırlama Süreci

 

 • Danışman öğretim üyesi tarafından lisansüstü tez TURNİTİN ile taratılmaktadır ve intihal raporu öğrenciye verilir.
 • Tez intihal raporu Raporu pdf haline getirilir ve jüri sayısı kadar CD’ye kopyalama yapılır.
 • Enstitüye verilen basılı tez ve intihal raporu (%20 ve altı)  raporu CD’si jüri üyelerine gönderilmektedir.

Bu kısımlar tamamen tezin basım aşamasında enstitü tarafından istenilen işlemlerdir.

 

Yukarıda verilen şekil örnek intihal raporudur. Merkezimizde odevtezprojemerkezi teziniz ya da metniniz her ne ise kısa sürede intihal raporu hizmeti sunulmaktadır.

İntihal oranı düşürme konusu ile ilgili olarak öğrenciler için yararlı olabilecek bir diğer öge, daha önce ifade ettiğimiz intihal oranı tespit programlarını kullanabilmektir. Bunun nedeni, tez yazarken intihal hatasını yapmaktaki temel neden, yeterince araştırma yapmamış olmak, not almamak, metinlerden heterojen yapıda bir metin oluşturamamaktır.

Zamanın kısıtlı olması, kaynak eksikliğinin olması gibi konular, öğrencilerin tezlerini zamanında yetiştirmek için intihal yapmasına neden olmaktadır. Bizleri tercih ederek odevtezprojemerkezi ekibimiz ve uzman kadromuz ile güncellik durumu ve güvenilirliği olan intihal tespit etme programlarını kullanarak tezinizde intihal olan bölümleri zaman sorunu olmadan tespit edip, size rapor vererek, intihali düşürmenize danışmanlık yapıyoruz. Sizlerde düzenlemeleri yaparak, tezinizi gönül rahatlığı ile enstitülerinize teslim edebilirsiniz. Kurumumuzda bulunan uzmanlarımız sahip oldukları veri tabanlarını kullanarak en iyi uzmanların bile gözden kaçırdığı intihal durumlarını kısa sürede belirlemektedirler. Kurumlar tarafından en çok tercih edilen program Turnitin olduğundan dolayı, bu programın niteliklerinden yararlanabileceğiniz odevtezprojemerkezi kurumumuza başvuru yapabilirsiniz. Tezinizi ya da makalenizi böyle destek alarak sunduğunuzda intihal oranı %20’ nin altında çıkacağı için sonuç sizin adınıza pozitif olur ve intihal gibi bir probleminiz kalmaz. Bu durumda gelecekteki kariyer hayatınıza olumlu etki eder ve başarı kaçınılmaz olur.

 

 

blank